erfgoedobject

Laatgotische burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 42448   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42448

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Laatgotische burgerhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Predikherenstraat
    Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986

Beschrijving

Gespiegelde diephuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddaken, met tot de 16de eeuw opklimmende kernen, en verankerde lijstgevels die in 1912 in neoclassicistische stijl aangepast werden door toevoeging van de geriemde vensteromlijstingen met siersluitsteen in de bovenbouw, en de kroon- met tandlijst op klossen. De zandkalkstenen plint, de venster- en deuromlijstingen met kwarthol profiel in de onderbouw, en overkragende bovenbouw op zandkalkstenen korfbogen en dito consoles, refereren aan de laatgotische kern van het pand.

Nummer 14 met gietijzeren voetenschraper.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (13.10.1986).
  • Stadsarchief Leuven, Modern archief, dossier 74250 (bouwvergunning 25.11.1912).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Laatgotische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42448 (Geraadpleegd op 26-10-2020)