Breigoedfabriek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Riddersstraat
Locatie Riddersstraat 57, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Leuven (actualisaties: 25-09-2006 - 25-09-2006).
  • Adrescontrole Leuven (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).
  • Inventarisatie Leuven (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouwpatrimonium - herbestemmingen en aankopen (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Breigoedfabriek

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalige breigoedfabriek Fabota, in 1893 door R. Hottat in Waver gesticht en sinds 1924 gevestigd in Leuven, in het voormalige Malderuscollege in de Sint-Maartensstraat nummer 10-12. De snelle groei van het familiebedrijf noodzaakte de uitbreiding van de ateliers: de neoclassicistische herenwoning in de Ridderstraat, in situ nummer 57, werd aangekocht en in het begin van de jaren 1930 uitgebreid met een groot fabrieksgebouw in modernistische stijl. Door de omvorming tot wooncomplex medio 1980 is hiervan enkel nog de inkomtravee met opschrift "Fabota" herkenbaar.

L-vormige herenwoning van vijf traveeën en drieënhalve bouwlaag onder een leien zadeldak, opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en zandhoudende kalksteen. De ontpleisterde lijstgevel in neoclassicistische stijl wordt gekenmerkt door registers van vensters met hoekblokken, hardstenen lateien en dito lekdrempels die ter hoogte van de begane grond ondersteund worden door geribde voluutconsoles; en een risalietvormig uitgewerkte poorttravee met monumentale koetspoort in eenvoudige negblokomlijsting, vlakke, tot de kroonlijst oplopende pilasters, en een venster met geriemde omlijsting en gietijzeren Frans balkon. Horizontale geleding door de hardstenen plint met keldergaten, een hardstenen cordon en de recent afgedekte kroonlijst. Voorts smeedijzeren parapets in de derde bouwlaag en steigergaten met schijfdeksels.

Rondboogdeur in de koetsdoorgang en verankerde achtergevel, waartegen in 1917 een tuinkamer werd gebouwd: een rechthoekig volume met breukstenen plint, gietijzeren colonetten waartussen glasvlakken met fijne metalen roeden en een gedeeltelijk beglaasd tentdak.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Aanvullende informatie

In 1987 herbestemd tot sociale woningen.

Auteur niet publiek (08-08-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Riddersstraat

Riddersstraat (Leuven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.