erfgoedobject

Stadswoning De Schermschole

bouwkundig element
ID
42454
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42454

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nagenoeg L-vormig complex, gelegen op de hoek met de Redingenstraat en gevormd door een 17de-eeuws hoekhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl dat vermoedelijk in het derde kwart van de 18de eeuw gedeeltelijk verhoogd en in het begin van de 19de eeuw uitgebreid werd met een dieper op het perceel gelegen haakse vleugel, palend aan twee binnenkoeren die van de Schapen- en de Redingenstraat worden afgesloten door bakstenen muren.

Het hoekhuis telt drie traveeën en drie bouwlagen aan de Schapenstraat, en één travee en twee bouwlagen aan de Redingenstraat, en is afgedekt door een zadeldak met schild (nok loodrecht op de Schapenstraat). De gevels worden gekenmerkt door een zandkalkstenen plint, vensters in negblokomlijstingen - veelal met naar kruisvensters verwijzende dubbele ontlastingsboogjes-, speklagen, muurankers met kram en krul, afgedekte steigergaten en hoekkettingen. De okerkleurige keellijst in stucwerk wijst erop dat de gevels bepleisterd of gekaleid werden bij de verhoging van het pand in het derde kwart van de 18de eeuw en dat het geheel toen een onmiskenbaar classicistisch uitzicht had. Ongetwijfeld in dezelfde campagne werd in de aanpalende muur de hardstenen Lodewijk XV-deur toegevoegd: een deur met bovenlicht in een spiegelboogomlijsting met geprofileerd beloop en rocaillevormige sluitsteen onder een gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden. Deze deur werd in 1935 omwille van de toevoeging van de garagepoort naar links verplaatst. Gelijktijdig werd de (inmiddels ontpleisterde?) gevel van knipvoegen voorzien.

De achterliggende koer aan de Redingenstraat is toegankelijk via een poort met zandkalkstenen rechtstanden. Op de koer is de achtergevel van het hoekhuis zichtbaar: een verankerde tuitgevel met een lage deur in een hardstenen platte bandomlijsting, vensters in sterk verweerde negblokomlijstingen, een vroeg-19de-eeuws rondboogvenster dat de achterliggende traphal verlicht, en een manke geveltop met schouderstuk, muurvlechtingen en een topstuk. Een twee bouwlagen hoge uitbreiding verbergt een gedeelte van de rechter travee.

De noordelijke zijgevel van het hoekhuis is gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door de toevoeging van de haakse vleugel en de overdekking van de koer aan de Schapenstraat. Een fraaie, 19de-eeuwse vleugeldeur met afgeronde en cirkelvormige roeden in metaal leidt naar de gang en de traphal.

De vroeg 19de-eeuwse haakse vleugel telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, en wordt gekenmerkt door een lage, zandkalkstenen plint, hoge vensters met zandkalkstenen hoekblokken, hardstenen lekdrempels en dito lateien, een deur in negblokomlijsting die toegang geeft tot de overdekte koer aan de Schapenstraat, en een dubbele deur naar de tuin aan de Redingenstraat, gevat in een vlakke omlijsting van hardsteen en voorzien van metalen roeden die uitlopen op driehoeken. De sporen van verwijderde muurankers doen grondige interne verbouwingen vermoeden, onder meer aan de oorspronkelijke structuur van moer- en kinderbalken.

Het 19de-eeuws schrijnwerk van het hoekhuis en de haakse vleugel bleef grotendeels bewaard. Vermeldenswaardig zijn de laat 19de-eeuwse(?) decoratieve voorzetglazen met gekleurd glas in lood.

Interieur. De oorspronkelijke structuur van moer- en kinderbalken in het hoekhuis bleef gedeeltelijk bewaard, net zoals het spant met genummerde spantbenen. De tongewelfde kelder, gelegen onder het voorste gedeelte van het hoekhuis, is toegankelijk via een bakstenen trap met zandkalkstenen treden. De gang annex traphal heeft een vloer van zwarte en witte plavuizen en is verbonden met het salon aan de straatzijde, waar een brede plankenvloer ligt. Alle vertrekken zijn afgesloten met houten paneeldeuren. Een houten bordestrap met geprofileerde trappaal leidt naar de verdiepingen.

Door de verwijdering van de gestucte plafonds in de haakse vleugel is de constructie van de smalle balken en de bovenliggende plankenvloer zichtbaar.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 95228 (bouwvergunning 19.04.1935).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Schapenstraat, in MGLOKO, nummer 7, 1967, p. 90.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning De Schermschole [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42454 (Geraadpleegd op )