erfgoedobject

Burgerhuis De vijf Wondekes

bouwkundig element
ID
42466
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42466

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huisnaam voor het eerst vermeld in 1675. Waarschijnlijk verwijzend naar het college "vande vyff wonden ons Heeren Jesu Christi, genoemt Craenendonck", in 1574 door Marcel Craenendonck gesticht en tussen 1598 en 1723 ondergebracht in een toenmalige belendende woning (zie Craenendonck).

Fraai bewaard breedhuis met geknikte gevelwand, twee bouwlagen en vijf traveeën tellend, door middel van vier afzonderlijke gevelstenen 1721 gedateerd. Lijstgevel van baksteen met verwerking van zandsteen, op de plint met opschriften "DDI.A.C./ ET.M.FC/ P.H.D.L.P.", onder geprofileerde dak- en kroonlijst. Gevel van het laatbarokke type, met platte banddecor door middel van doorgetrokken vensteromlijstingen; gedichte steigergaten; cartouche met afbeelding van handen, voeten en hart met wondtekens. Rechthoekige venster- en deuropeningen en drie dakvensters onder fronton.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis De vijf Wondekes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42466 (Geraadpleegd op )