erfgoedobject

Heropgebouwde stadswoning

bouwkundig element
ID
42471
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42471

Juridische gevolgen

Beschrijving

Na beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog door architect C. Goemans in 1921 grotendeels heropgebouwde woning met toevoeging van een derde bouwlaag. In de 18de-eeuwse pui van blauwe hardsteen met meerledig geprofileerde waterlijst en ingediepte penanten, omvatte de steekboogomlijsting met typerende schelpvormige sluitsteen oorspronkelijk de deur.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80748 (bouwvergunning 27.06.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heropgebouwde stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42471 (Geraadpleegd op )