Teksten van Goed Don Juan

Goed Don Juan (2009)

Naar verluidt tussen 1656 en 1659 in bak- en zandsteenstijl opgetrokken breedhuis dat deel uitmaakte van een oorspronkelijk groter geheel, gevormd door een woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, met aanpalend een koetspoort en een achterliggend erf waarop een vrijstaande schuur stond en een bijgebouw, grenzend aan de koetspoort. Volgens A. Meulemans kwam het goed in 1701 in handen van Guillielmus Tielemans, meester-brouwer en was Don Jean in 1710 een herberg.

In 1842 werd de voorgevel van het pand aangepast door verlaging van de voormalige kruisvensters en door toevoeging van een deur in de middentravee en de mezzanino. Nog in datzelfde jaar werden op het erf drie woningen bijgebouwd: twee in het verlengde van het dienstgebouw -eertijds stokerij en later omgevormd tot twee huisjes-, en één haaks op de schuur. Vermoedelijk werden het erf en de huisjes toen de Annonciadengang genoemd, een gang die niet op de kadasterplannen maar wel in de literatuur terug te vinden is.

Amper een jaar na de aanpassingen van de voorgevel, in 1843, werd een tweede deur in de voorgevel gemaakt, vermoedelijk omwille van de opsplitsing van het pand. Deze toestand zal blijven bestaan tot in 1965, toen de twee linkertraveeën van de woning gesloopt werden om plaats te maken voor een appartementsgebouw. Het nog bewaarde gedeelte zou blijven bestaan als een dubbelhuis van drie traveeën, met een afgeschuinde en gecementeerde plint, dubbele ontlastingsboogjes in de eerste bouwlaag - verwijzend naar de vroegere kruisvensters-, negblokomlijstingen rond de vensters en resten van speklagen, een steigergat en een hoekketting. Tot voor de verbouwing van de koetspoort en het daaraan palende pand (nummer 73) in de jaren 1990, was de zijgevel nagenoeg vrijstaand, met in de geveltop - voorzien van schouderstukken, muurvlechtingen en een topstuk- een korfboogvormig laadvenster tussen rechthoekige vensters, alle in negblokomlijstingen. In het bovenste zoldervenster is de laadbalk van het bewaarde hijsmechanisme nog zichtbaar.

De monumentale schuur in de tuin is verwaarloosd en sterk vervallen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1464 (bouwvergunning 27.10.1842); dossier 1627 (bouwvergunning 04.11.1842); dossier 3642 (bouwvergunning 17.07.1843).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Goed Don Juan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128493 (geraadpleegd op 17-04-2021)


Deel van huis (1971)

Bewaard gebleven gedeelte van een groot en waardig langshuis in traditionele bak- en zandsteenstijl van de 17de eeuw. Zadeldak met steile helling. Voorgevel aangepast gedurende de 19de en de 20ste eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Goed Don Juan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42494 (geraadpleegd op 17-04-2021)