erfgoedobject

Classicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID: 42512   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42512

Juridische gevolgen

Beschrijving

Classicistisch breedhuis van vier traveeën en tweeënhalve bouwlaag, dat waarschijnlijk in de loop van de 19de eeuw ontstond door samenvoeging van een ouder breed- en diephuis zoals de complexe dakstructuur doet vermoeden. De verhoogde lijstgevel wordt gekenmerkt door een gevelbezetting met imitatiebanden op de gelijkvloerse verdieping en Franse voegen in de bovenbouw, rechthoekige vensters in een geriemde omlijsting met diamantkopmotief in de borstweringen van de tweede bouwlaag en een kroonlijst op klossen. De empire-getinte omlijsting van de poort en het bekronende venster werd in 1919 toegevoegd. Ten opzichte van de rooilijn ietwat terugwijkende en overbouwde poorttravee met fraaie houten poortvleugels.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 78646 (bouwvergunning 24.06.1919).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Classicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42512 (Geraadpleegd op 31-10-2020)