erfgoedobject

Traditioneel hoekhuis

bouwkundig element
ID
42522
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42522

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Traditioneel hoekhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Minstens tot het derde kwart van de 17de eeuw opklimmende breedhuizen met twee bouwlagen onder een deels pannen, deels (kunst)leien zadeldak en een vrijstaande gevel op de hoek van de Burgemeesterstraat. Tot 1962, bij de vervanging van het grootste deel van het parement (architect V. Broos), werd het zes traveeën brede geheel gekenmerkt door een barokgevel met platte banddecoratie in zandhoudende kalksteen, zoals nog zichtbaar in de bovenbouw van nummer 165.

Nummer 165. Hoekpand met een sterk beeldbepalende zijgevel, voorzien van hoekketting, schouderstukken, muurvlechtingen en -ankers, en een 18de-eeuwse uitbreiding aan de Burgemeesterstraat. De oorspronkelijke toestand van het pand is goed leesbaar in de bovenbouw: de voorgevel met steigergaten en een decoratie van horizontale en verticale platte banden, en de zijgevel met kloosterkozijn en korfboogvormig laadvenster in negblokomlijsting onder een laadbalkgat. De licht getoogde en geriemde deuromlijsting met rocaillesluitsteen, de geprofileerde waterlijst en het geriemd omlijste venster in de zijgevel, alle in blauwe hardsteen, dateren uit de tweede helft van de 18de eeuw, toen de gevel bepleisterd werd volgens de toen heersende mode. De begane grond werd herhaaldelijk gewijzigd, onder meer in 1934 toen, door verplaatsing van de deur, de opstand wijzigde van dubbelhuis naar enkelhuis. Recent ontpleisterde gevel en tot uitstalramen verlaagde vensters.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Traditioneel hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42522 (Geraadpleegd op )