erfgoedobject

Stadswoning met lijstgevel

bouwkundig element
ID
42526
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42526

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis heden met enkelhuisopstand, drie bouwlagen en onregel­ma­tige travee-indeling onder schilddak, in kern te dateren 17de eeuw. Verankerde bak- en zand­steen­bouw oorspronkelijk met topgevel - mogelijk een trapgevel -, nu met wit ge­schilderde lijstgevel met bewaarde hoek- en neg­blok­kenomlijstingen van voormalige kloos­ter- en kruiskozijnen.

Ge­wij­zigde ordon­nantie op de be­gane grond: voorheen met vier traveeën zie de ontlastingsboogjes en later gewijzigd in drie traveeën, met mid­dendeur aange­past tot ­­ven­ster volgens de bouwvergunning van 1893. Twee traveeën in de verdieping erboven. Oor­spron­ke­lijke ­ge­veltop voorzien van een drie­licht, nader­hand aange­past tot de hui­dige derde bouwlaag onder kroonlijst. Achter­gevel verbouwd tot lijst­ge­vel, na sloop van de getrapte ge­vel­top in 1972.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 55132 (bouwvergunning 21.12. 1893); dossier 26958 (bouwvergunning 10.02.1972).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning met lijstgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42526 (Geraadpleegd op )