Teksten van Stadswoning met lijstgevel

Stadswoning met lijstgevel (2009)

Diephuis heden met enkelhuisopstand, drie bouwlagen en onregel­ma­tige travee-indeling onder schilddak, in kern te dateren 17de eeuw. Verankerde bak- en zand­steen­bouw oorspronkelijk met topgevel - mogelijk een trapgevel -, nu met wit ge­schilderde lijstgevel met bewaarde hoek- en neg­blok­kenomlijstingen van voormalige kloos­ter- en kruiskozijnen.

Ge­wij­zigde ordon­nantie op de be­gane grond: voorheen met vier traveeën zie de ontlastingsboogjes en later gewijzigd in drie traveeën, met mid­dendeur aange­past tot ­­ven­ster volgens de bouwvergunning van 1893. Twee traveeën in de verdieping erboven. Oor­spron­ke­lijke ­ge­veltop voorzien van een drie­licht, nader­hand aange­past tot de hui­dige derde bouwlaag onder kroonlijst. Achter­gevel verbouwd tot lijst­ge­vel, na sloop van de getrapte ge­vel­top in 1972.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 55132 (bouwvergunning 21.12. 1893); dossier 26958 (bouwvergunning 10.02.1972).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Stadswoning met lijstgevel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128520 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Stadswoning met lijstgevel (1971)

Dwarshuis uit de 17de eeuw, heden met puntgevel doch voorheen blijkbaar een trapgevel zoals deze die aan de achterzijde bewaard is.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Stadswoning met lijstgevel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42526 (geraadpleegd op 13-04-2021)