erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID
42547
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42547

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Rijhuizen en hoekhuis (nummer 157) van twee of drie bouwlagen en dito traveeën onder zadelbedaking (nok evenwijdig met de straat), daterend uit eind 18de-begin 19de eeuw en aangepast in de loop van de 19de en 20ste eeuw.

Heden, behalve nummers 143 en 155, met enkelhuisopstand, vlak bepleisterd (nummers 145 en 147), bepleisterd met schijnvoegen (nummers 141, 143 en het hoekhuis nummer 157, met zijgevel van twee traveeën) of gecementeerd (nummers 151, 153). Nummers 147 en 149 vormden oorspronkelijk één ruim dubbelhuis, dat in 1898 door architect C. Herpoel werd verfraaid met een stucdecor en in 1903 werd opgesplitst in twee enkelhuizen. Nummers 151 en 153 resulteren eveneens van een opdeling in 1876 van een aanvankelijk ruim burgerhuis met enkelhuisopstand. Heden vertonen de gevels van de panden een sobere ordonnantie met rechthoekige vensters, bij meerdere panden in een latere stucomlijsting, vergroot in nummers 141 en 143; gelijkvloerse vensteraanpassingen tot vitrines of verbouwingen tot winkelpui bij nummers 141, 143, 145 en 153. Nummers 151, 153 resulteren van een gedeeltelijke wederopbouw in 1953 door architect L. Dierickx. Nummer 143 behield nog zijn houten laadvenster.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 29028 (bouwvergunning 06.03.1876); dossier 60543 (bouwvergunning 06.10.1898); dossier 69293 (bouwvergunning 29.06 en 09.071903); dossier 110674 (bouwvergunning 05.11.1953).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42547 (Geraadpleegd op )