erfgoedobject

Burgerhuis In Zeelandt 1780

bouwkundig element
ID
42548
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42548

Juridische gevolgen

Beschrijving

Met opschrift IN ZEELANDT 1780 op een gevelplaat boven de deur. Vanouds is hier sprake van een gelijknamige "brouwcamme", gesitueerd nabij de "Newbrugge" over de Dijle en al vermeld in 1489.

Het huidige pand is ingeplant op een driehoekig, achterin scherp toelopend perceel, grenzend aan de "Nieuwe Dijle". Van 1780 tot 1788 was hier het "Huis Romberg" gevestigd: bekend expeditiekantoor dat met zijn ondernemende transitohandel een belangrijke rol speelde in de Leuvense kanaalexploitatie. Bij de verkoop in 1856 wordt het pand omschreven als een afspanning en twee huizen, plus aanhorigheden. Vanaf de beginjaren 1900 was het betrokken door een ijzerhandel, later Metaleuven. Na lichte beschadiging tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in 1946-47 voor-, zijgevel en bedaking hersteld; gelijktijdig werden ook inwendige aanpassingen doorgevoerd. In 1967 volgden opnieuw interieuraanpassingen beneden en ook uitbouw achterin voor winkelfunctie en uitbreiding van stapelruimte. In de loop van het laatste kwart 20ste vestigde zich hier Interbrew, die renovatiewerken liet uitvoeren door het architectenburo Herelixka & Claesen in de jaren 1990.

Het 1780 gedateerde pand vormt een ruim, drie bouwlagen en in totaal elf traveeën tellend breedhuis onder vernieuwde bedaking. De in classicistische stijl opgetrokken verankerde en bepleisterde lijstgevel vertoont een kenmerkende in hoogte verkleinende ordonnantie met rechthoekige vensters en op de bovenste bouwlaag nagenoeg vierkante, in een zandstenen platte bandomlijsting, op de twee onderste bouwlagen voorzien van een trapeziumvormige sluitsteen. De deur is gevat in een breed geprofileerde rechthoekige omlijsting met ingeschreven neuten met dropmotief, gevelplaat met bouwopschrift en een rechte druiplijst. Voorts onderging de begane grond enkele lichte wijzigingen: in de voorlaatste travee door herhaaldelijke omvorming van een venster in deur en omgekeerd namelijk in 1842, 1856 en in 1896, ook zichtbaar op oude foto’s waarop het pand bovendien figureert met een rondboogvormige - later een rechthoekige - koetspoort in de eerste travee en kroonlijst onderbroken voor vier overluifelde laadvensters. Aan Dijlekant is de gevel afgelijnd door een afgeschuinde zandstenen hoekketting. Sobere bepleisterde zijgevel met rechthoekige openingen in twee traveeën en bewaard hijssysteem in top.

Originele interieuronderdelen zijn onder meer plafonds met moer- en (gedeeltelijk) kinderbalkenstructuur, de open dakstoel met nog bewaard hijsrad.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1275 (bouwvergunning 24.09.1842); dossier 21207 (bouwvergunning 28.04.1856); dossier 58260 (16.04.1896); dossier 104911 (04.09.1966); dossier 1208486/65 (12.06.1967).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Vaart- en de Stapelhuisstraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 18, 1978, p. 25-26.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Langs bekende handelsstraten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof, deel 1, Leuven, 1985, fig 38 b.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Van Volmolen tot Wilsele: langsheen de Dijlevallei en de Vaart, deel 4, Leuven, 1988, fig. 86 b/c.
  • VANDEGOOR G., Het kanaal Leuven-Mechelen in heden en verleden (1750-2000), Winksele, 1998, p. 45-49, 83-84.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis In Zeelandt 1780 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42548 (Geraadpleegd op )