Celestijnenhoeve en priorij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Heverlee, Wilsele
Straat Willem de Croylaan
Locatie Willem de Croylaan 6-8, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Leuven (actualisaties: 25-09-2006 - 25-09-2006).
  • Adrescontrole Leuven (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Inventarisatie Leuven (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Celestijnenhoeve en priorij

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1978.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Priorij der celestijnen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Celestijnenhoeve en priorij met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1978.

Beschrijving

Enige gelijkaardige instelling in de Nederlanden, in 1521 gesticht door G. de Croy. Plannen rond 1522-1525 ontworpen door Rombout Keldermans(?). Klooster opgeheven in 1784.

Kerk in laat-gotische stijl, na teistering en plundering in 1806 volledig gesloopt (zandsteen opnieuw gebruikt in het Oranjekasteel te Tervuren).

Kloostergang met twee verdiepingen, grondig gewijzigd in de loop van de 19de en 20ste eeuw; gotische panden opgetrokken uit zandsteen, overkluisd met kruisribgewelven en elk voorzien van tien vensters met geëvolueerde tracering tussen de vooruitspringende steunberen; vrij goed bewaard gebleven is alleen de oostarm met bakstenen gewelfvlakken en geprofileerde zandstenen ribben, steunend op van blazoenen voorziene kraagstenen.

Palend aan de noordvleugel, traditioneel langsgebouw van bak- en zandsteen in de dakbekleding gedateerd 1726; gevelordonnantie ten dele gewijzigd.

Hoeve. Centraal gelegen boerenhuis geflankeerd door twee symmetrische bijbouwen; deze zijn elk voorzien van rondbooginrijpoorten met uitstekende imposten en sluitsteen. Baksteenbouw op sokkel van zandsteen; zijpuntgevels afgewerkt met muurvlechtingen en schouderstukken. Gewijzigde muuropeningen in de achtergevel. Ten dele gerestaureerd in 1967 en ingericht als peutertuin (Katholieke Universiteit Leuven).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Aanvullende informatie

Het klooster onderging tussen 2000 en 2002 een restauratie en verbouwing tot Campusbiblioteek Arenberg naar ontwerp van architect Rafael Moneo.

Verwinnen, Katrien (08-11-2013 )

De site bestaat uit de drieledige structuur van een pandhof, een neerhof en een pachthof. Deze drie ‘binnenpleinen’ werden vroeger visueel van elkaar afgesloten door dwarsmuren of gebouwen. Ten noordwesten van de kloostersite ligt een grasveld dat in het noordwesten met een bomenrij is afgezoomd. Wandelpaden lopen doorheen het gebied. Twee serregebouwen en een driehoekige vijver zijn op de site ingeplant.

De ligging in het landschap van de voormalige Celestijnenpriorij werd grotendeels bepaald door de opdracht: het bouwen van een grafkerk ten behoeve van de bewoners van het kasteel. Het kasteel werd via een raster van dreven verbonden met de kerk en de priorij. De dodendreef was de belangrijkste en verbond het voorplein aan de kloosterkerk rechtstreeks met het kasteel.

  • Onroerend Ergoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000501.

Elsen, Liedewij (25-04-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heverlee

Heverlee (Leuven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.