Teksten van Boswachtershuis met wapensteen van 1727

Boswachtershuis met wapensteen van 1727 ()

Op de hoek van de dreef naar het klooster van de Jacht en de Naamsesteenweg staat een boswachtershuis van 1909 met een ingewerkte wapensteen van 1727. Het pand werd gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1905, ingediend door H. Reynaert in opdracht van de hertogen van Arenberg. In 1909 werd de vergunning verleend om te bouwen. Het ontwerp voor het bakstenen boswachtershuis werd getekend door de architect J. Vanderperre.

In de bouwaanvraag werd de integratie voorzien van de hardstenen wapensteen uit 1727 in de zijgevel gericht naar de Naamsesteenweg. De wapensteen draagt het wapenschild van de hertogen van Arenberg en verwijst wellicht naar het begin van de heraanleg van het bos. De boscomplexen Heverleebos en Meerdaalwoud werden in 1727-1770 heraangelegd als annex bij de kasteeltuinen van het Arenbergkasteel te Heverlee volgens een klassiek dambordpatroon van rechte wegen. Het is onduidelijk waar deze wapensteen zich bevond voor de bouw van het boswachtershuis. Mogelijk was deze ingewerkt in een oudere constructie ter hoogte van de ingang tot het bos. 

Het boswachtershuis ligt centraal op een ruim perceel, grenzend aan de rand van Heverleebos. Deze bossen waren sinds eeuwen in eigendom van de bewoners van het nabijgelegen Arenbergkasteel en fungeerden als jachtbos. Ook ten tijde van de bouwaanvraag was het Heverleebos nog eigendom van de hertogen van Arenberg. Dergelijke boswachtershuizen of houtvesterswoningen stonden aan de randen van de hertogelijke bossen te Heverlee, Mollendaal en Meerdaal. In Heverlee trof men er nog twee andere aan, die niet meer bewaard zijn: La Branche/De tak, nabij de Filosofenfontein en La Remise/De Loods in Egenhovenbos nabij de Voer.

Deze boswachterswoning telt twee bouwlagen en een vijftal ongelijke traveeën onder een rood pannen zadeldak. Het volume met rechthoekige plattegrond werd haaks op de Naamsesteenweg opgericht, parallel met de Bierbeekpleindreef. Rode bakstenen gevels, voorzien van ankers en horizontale sierlijsten in zwarte baksteen, steunen op een gecementeerde plint. De zijpuntgevel gericht op de steenweg heeft een symmetrische opbouw, met centraal de ingewerkte hardstenen wapensteen van 1727. Op de begane grond, twee beluikte segmentboogvensters, op de verdieping en op zolder, telkens een centraal in de gevel geplaatst venster.

Het pand was aanvankelijk opgesplitst in twee delen, ingericht als woonstalhuis. Enerzijds is de woning van de boswachter zelf leesbaar in de drie meest westelijke drie traveeën, gekenmerkt door een segmentbogige voordeur aan de erfgevel, en segmentboogvensters voorzien van houten luiken in beide langsgevels. Anderzijds werd de oostelijke helft van het pand wellicht gebruikt als schuur met stallen. Een segmentboogpoort opent het volume in de zuidelijke langsgevel, aan de kant van het bos.  De lijstgevel aan erfzijde heeft twee segmentbogige staldeuren en een gesloten verdieping. Het interieur werd zeer sterk verbouwd voor de nieuwe functie als feestzaal. De interne balkenstructuur werd verwijderd en de muren werden gestript. Het originele schrijnwerk lijkt echter gedeeltelijk bewaard te zijn. De houten luiken ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping alsook de houten dubbele poort met ingewerkte deur bleven behouden.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1905/70 (bouwvergunning 14.10.1905).
  • UYTTERHOEVEN H. & COOPMANS A. 1982: Heverlee in oude prentkaarten, Zaltbommel.

Auteurs:  Elsen, Liedewij
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Elsen, Liedewij: Boswachtershuis met wapensteen van 1727 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/312320 (geraadpleegd op )


Arduinen wapensteen 1727 ()

Arduinen wapensteen met jaartal 1727, ingewerkt in een recentere gevel.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Boswachtershuis met wapensteen van 1727 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42583 (geraadpleegd op )