Winkelhuis in Louis-Philippestijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Koepoortstraat
Locatie Korte Koepoortstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis in second-empirestijl

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Second-Empire hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Winkelhuis in Louis-Philippestijl op de hoek van Korte Koepoortstraat en Oude Beurs, volgens de bouwaanvraag uit 1860 opgetrokken in opdracht van de heer F. De Keyser. Uit het bouwdossier vallen ontwerper nog aannemer af te leiden.

Hoekhuis van drie bij drie traveeën, drie bouwlagen en een mezzanine onder een geknikt zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevels onderscheiden zich door een rijk stucdecor in Louis-Philippestijl, met een patroon van casementen op penanten en borstweringen. 0orspronkelijk rustte de gevel op een klassieke houten winkelpui -en raam met pilasters, vanaf een bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Vier traveeën breed, namen spiegelboogvensters met sluitsteen beide uiterste traveeën in. De weduwe De Keyser liet in 1886 door de architect François De Vooght zijde Korte Koepoortstraat een nieuwe gevelbrede winkelpui aanbrengen; de huidige winkelpui met overhoeks portaal dateert uit de naoorlogse periode. Horizontaal geleed door nagenoeg gevelbrede balkons en cordonvormende lekdrempels, beantwoordt de bovenbouw aan een regelmatig ordonnantieschema. Verkleinende registers van spiegelboogvensters in een vlakke omlijsting met licht geprofileerde dagkanten, geaccentueerd door stucwerksleutels; bewaard houten schrijnwerk. De eerste verdieping wordt gemarkeerd door de balkons met een tandlijst, bewerkte voluutconsoles en een gietijzeren borstwering. De vensters van de tweede verdieping zijn verrijkt met voluutconsoles onder de lekdrempels, een stucwerkrozet op de onderdorpel en gietijzeren parapetten. De mezzanine met liggende spiegelboogvensters in een gelijkaardige omlijsting vormt de gevelbeëindiging, gevat tussen een cordon en de houten kroonlijst met tandlijst op bewerkte voluutconsoles.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1860#296 en 1886#1563.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Korte Koepoortstraat

Korte Koepoortstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.