erfgoedobject

Winkelhuis in Louis-Philippestijl

bouwkundig element
ID: 4259   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4259

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in Louis-Philippestijl op de hoek van Korte Koepoortstraat en Oude Beurs, volgens de bouwaanvraag uit 1860 opgetrokken in opdracht van de heer F. De Keyser. Uit het bouwdossier vallen ontwerper nog aannemer af te leiden.

Hoekhuis van drie bij drie traveeën, drie bouwlagen en een mezzanine onder een geknikt zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevels onderscheiden zich door een rijk stucdecor in Louis-Philippestijl, met een patroon van casementen op penanten en borstweringen. 0orspronkelijk rustte de gevel op een klassieke houten winkelpui -en raam met pilasters, vanaf een bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Vier traveeën breed, namen spiegelboogvensters met sluitsteen beide uiterste traveeën in. De weduwe De Keyser liet in 1886 door de architect François De Vooght zijde Korte Koepoortstraat een nieuwe gevelbrede winkelpui aanbrengen; de huidige winkelpui met overhoeks portaal dateert uit de naoorlogse periode. Horizontaal geleed door nagenoeg gevelbrede balkons en cordonvormende lekdrempels, beantwoordt de bovenbouw aan een regelmatig ordonnantieschema. Verkleinende registers van spiegelboogvensters in een vlakke omlijsting met licht geprofileerde dagkanten, geaccentueerd door stucwerksleutels; bewaard houten schrijnwerk. De eerste verdieping wordt gemarkeerd door de balkons met een tandlijst, bewerkte voluutconsoles en een gietijzeren borstwering. De vensters van de tweede verdieping zijn verrijkt met voluutconsoles onder de lekdrempels, een stucwerkrozet op de onderdorpel en gietijzeren parapetten. De mezzanine met liggende spiegelboogvensters in een gelijkaardige omlijsting vormt de gevelbeëindiging, gevat tussen een cordon en de houten kroonlijst met tandlijst op bewerkte voluutconsoles.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1860#296 en 1886#1563.

Bron     : -
Auteurs : Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Winkelhuis in Louis-Philippestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4259 (Geraadpleegd op 27-05-2019)