erfgoedobject

Rooikapelhoeve

bouwkundig element
ID
42656
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42656

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rooikapelhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Pachthoeve van de Parkabdij sinds de 15de eeuw. Omvangrijke, gesloten hoeve met oorspronkelijk, losse bestanddelen rondom het rechthoekige erf. Boerenhuis met één verdieping afgedekt met een zadeldak uit de 17de eeuw; traditionele bak- en zandsteenstijl, rechte muizentandfries als kroonlijst; verbouwde voorgevel, alleen nog voorzien van een fraai rondboogdeurtje, waarboven het jaartal 16.. (onleesbaar geworden); bewaarde kruisramen in de achtergevel.

Aanhorigheden uit 17de - 18de eeuw; schuur uit de 19de eeuw. Op de hoek van de binnenplaats, kapel, verbouwd tot bakhuis (schouw) en later tot stapelplaats. Classicistische bak- en zandsteenbouw uit einde 17de eeuw (1680?, uitgewist jaartal op de cartouche van de gevel). Eénbeukige ruimte met driezijdig koor; deur en vensters met omlijsting en uitspringende sluitsteen; fraaie door horizontale en verticale banden van zandsteen gelede voorgevel.

Binnenin, berookt plafond en stucversiering met Louis XVI-inslag.


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :

Aanvullende informatie

In de kapel zou zich een stucwerkplafond uit de 17de-eeuw bevinden aan de hand van Ian Hansche. Deze toeschrijving gebeurde enkel op basis van literatuur en is tot nu toe niet diepgaand onderzocht.

  • ROMBAUTS P. 1993: Een iconografische en iconologische studie van de stucwerkplafonds van Jan Christiaan Hansche in 17e eeuwse gebouwen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent.
Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rooikapelhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42656 (Geraadpleegd op )