Het Lammeken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Nieuwstraat
Locatie Korte Nieuwstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis het Lammeken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Het Lammeken: bovengevel en daken
gelegen te Korte Nieuwstraat 10 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), dat in kern mogelijk opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw. De geveltop, een verhoogde halsgevel in laatbarokstijl te dateren omstreeks 1700, is een aanpassing van de oorspronkelijke, vermoedelijk getrapte geveltop. Het paremement werd omstreeks de jaren 1970 gedecapeerd en hersteld.

Verhoogde halsgevel heeft een parement uit zandsteen, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. De waterlijsten en het volutendecor van de geveltop zijn uitgevoerd in blauwe hardsteen. Op de eerste verdieping, een register van aangepaste rechthoekige vensters met hardstenen lateien en cordonvormende lekdrempels. Het betreft vroegere, gekoppelde kruiskozijnen, waarvan enkel de kwarthol geprofileerde posten bewaard zijn. De tweeledige geveltop wordt gemarkeerd door geprofileerde waterlijsten, voluten en oren, en bekroond door een driehoekig fronton met gestrekte uiteinden, waarop de aanzet van een topstuk. Het drielicht van het eerste register bestaat uit een hardstenen rondboogvenster met waterlijst en sluitsteen, gevat in een geriemde omlijsting met oren en geprofileerde waterlijst. Van de flankerende kloosterkozijnen met kwartholle dagkanten en druiplijst, een restant van het oorspronkelijke drielicht, zijn de bovenlichten gedicht. Een hardstenen aediculavenster met Ionische pilasters en een gebogen, gekornist fronton, doorbreekt de als risaliet geaccentueerde topgeleding. De huidige winkelpui die de ordonnantie van de bovenbouw respecteert, dateert van omstreeks 1980.

  • Stadsarchief Antwerpen, Audio Visueel Archief, foto FOTO-OF#6674.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Korte Nieuwstraat

Korte Nieuwstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.