Pastoriesite Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Rotselaar
Deelgemeente Wezemaal
Straat Holsbeeksebaan
Locatie Holsbeeksebaan 8-10, Rotselaar (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Rotselaar (actualisaties: 31-05-2006 - 31-05-2006).
  • Adrescontrole Rotselaar (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Rotselaar (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Pastorie Sint-Martinusparochie met poort- en bijgebouw
gelegen te Holsbeeksebaan 8-10 (Rotselaar)

Deze bescherming is geldig sinds 02-04-1982.

omvat de bescherming als monument Pastorie Sint-Martinusparochie: omheiningsmuur, gracht en brug
gelegen te Holsbeeksebaan 8-10 (Rotselaar)

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wezemaal

Deze bescherming is geldig sinds 02-04-1982.

Beschrijving

Omgracht dubbelhuis uit einde 17de eeuw (nummer 8), dat grondig aangepast werd tijdens de 18de eeuw. Baksteenbouw met gebruik van zand- en ijzerzandsteen (laatstgenoemde onder meer voor de sokkel). Twee verdiepingen hoge woning afgedekt met een schilddak voorzien van dakkapellen en een kleine klokkentoren. Steekboogramen en daklijst uit tweede helft 18de eeuw; bewaard gebleven spoor van een dubbele ontlastingsboog wijzend op de oorspronkelijke kruiskozijnen. Vernieuwde vensteromlijstingen op de bovenverdieping, verbrede deur.

Kleine, grondig gerestaureerde bijbouw (nummer 10) gedateerd 1685 (muurankers).

Poortgebouw met uivormige spitsbekroning; korfbooginrijpoort geflankeerd door steunberen van ijzerzandsteen; rechthoekig raam met middenkalf gevat tussen de gleuven van de voormalige ophaalbrug.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Aanvullende informatie

De gracht, ommuring en brug vormen een essentieel deel van het geheel van de pastorie. De pastorie is aan vier zijden omgracht en te bereiken via een poortgebouw, oorspronkelijk voorzien van een ophaalbrug. Deze ophaalbrug is vervangen door een bakstenen brug met ijzerzandstenen dekstenen en boog boven de gracht, net voor het poortgebouw. De brug vormt de enige toegang tot het domein.

Het goed van de pastorie is tevens aan drie zijden omgeven door een hoge bakstenen muur die hier en daar gestut wordt door steunberen. Deze bakstenen omheiningsmuur is gebouwd rond 1870-1875 , is anderhalve steen dik, circa 480 meter lang en 2 à 2,5 meter hoog. Na een bominslag, in 1941, werd een gedeelte aan de oostzijde heropgebouwd in 'boerensteen', met steunberen. De circa 300 meter lange gracht, omsluit de kern van het domein.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000810, Pastorie Wezemaal (S.N., 1994).

Daemen, Caroline (25-04-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Pastorietuin van de Sint-Martinusparochie

Holsbeeksebaan 8-10 (Rotselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.