Burgerhuis van 1758

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Rotselaar
Deelgemeente Wezemaal
Straat Steenweg op Nieuwrode
Locatie Steenweg op Nieuwrode 5, Rotselaar (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Rotselaar (actualisaties: 31-05-2006 - 31-05-2006).
  • Adrescontrole Rotselaar (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Rotselaar (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis van 1758

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wezemaal

Deze bescherming is geldig sinds 02-04-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tegenover het gemeentehuis, een tweeverdiepingshuis van 1758 (jaartal aangegeven door verankeringen in voorgevel), opgetrokken uit bak- en zandsteen met verwerking van ijzerzandsteen. Zijgevels met vlechtingen en schouderstukken. Voorgevel voorzien van smalle of vierkante vensters, oorspronkelijk voorzien van kruiskozijnen en middenkalven (grotendeels bewaard in de achtergevel); cordon onder de kroonlijst.

Wijzigingen: vernieuwing van de vensteromlijstingen in de voorgevel en aanbrengen van een tweede voordeur.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Wezemaal

Aarschotsesteenweg, Holsbeeksebaan, Kerkstraat, Langestraat, Rigessel, Sint-Jobsweg, Steenweg op Nieuwrode...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.