Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem
Deelgemeente Testelt
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer, Scherpenheuvel-Zichem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Scherpenheuven-Zichem (actualisaties: 27-03-2006 - 29-03-2006).
  • Adrescontrole Scherpenheuvel-Zichem (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Scherpenheuvel-Zichem (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Pieter

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof en kerkhofmuur

Deze bescherming is geldig sinds 30-12-1942.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhofmuur

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-1958.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Testelt

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1981.

Beschrijving

Een in hoofdzaak gotisch gebouw (15de-16de eeuw) omgeven door een mooie kerkhofmuur en schaduwrijke bomen.

De plattegrond ontplooit een beuk van drie traveeën, een uitspringend transept en een veelhoekig koor in het noordoosten geflankeerd door een sacristie. Zware ijzerzandstenen toren versterkt door zware steunberen (1511- 1514 volgens archiefteksten), met aanleunend half-achthoekig traptorentje in het zuidwesten; voorgevel met axiaal portaal (voorheen op het slot gedateerd 1559) onder een groot flamboyant drielichtvenster. Latere torenspits.

Beuk in 1768 (volgens archiefteksten) van baksteen herbouwd in classicistische stijl; toegemetselde deur met uitspringende sleutel in de zuidgevel; overblijfselen van de vroegere zijbeuken op de kruisarmen. Gotisch dwarsschip; zuidelijke dwarsarm vroeger voorzien van een portaaltje dat bekroond is met een kleine, drielobbige nis; noord- en zuidpuntgevel tijdens de 17de eeuw opgetrokken uit baksteen met speklagen van ijzerzandsteen.

Laag koor met van reeds flamboyante tracéring voorziene vensters, tussen de hoeksteunberen die de geledingen ritmeren. Bakstenen sacristieën op een later met ijzerzandsteen beklede sokkel (in huidige toestand uit de 18de eeuw).

Mobilair. Diverse schilderijen en sculpturen (17de en 18de eeuw). Meubilair in verscheidene stijlen van de 18de eeuw; barokke doopvont (17de eeuw); Louis XVI-doksaal van 1797.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Testelt

Dijk, Dorp, Pastoriestraat, Schuurweg, Stationsstraat (Scherpenheuvel-Zichem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.