erfgoedobject

Pastorie Sint-Martinusparochie

bouwkundig element
ID: 42814   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42814

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Pastorie Sint-Martinusparochie
  Deze bescherming is geldig sinds 15-10-1974

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Het uitzicht van de in de 17de eeuw gebouwde en in 1741 herbouwde pastorie wordt in belangrijke mate bepaald door de door klokgevels bekroonde middentravee, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het gebouw.

De bouwwerken van de pastorie werden begonnen in 1683 maar voortijdig stopgezet om een onbekende reden. In 1698-1699 werd de pastorie voltooid door toedoen van pastoor Frederik Adams (1695-1717). Het huidige voorkomen is het resultaat van een verbouwing in 1741.

De pastorie is een dubbelhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder een zadeldak, parallel met de straat. Ze is opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl. De voorgevel (noordgevel) is voorzien van een centrale deur tussen zes rechthoekige vensters. Deze rondboogdeur bezit een rechte geprofileerde kroonlijst, die in de zwikken het jaartal 1741 draagt. Licht uitstekende imposten, voetstukken en een trapeziumvormige sluitsteen verfraaien de deuromlijsting. Het ovale bovenlicht is door sierlijke voluten met de kroonlijst verbonden. Dit treft men nog aan bij huizen die zijn opgetrokken in dezelfde periode in deze streek, zoals in het refugiehuis van de ursulinen te Hoegaarden (1739), de pastorie van Bunsbeek (1740) en in een woning te Outgaarden. De voorgevel van de pastorie van de Sint-Martinusparochie is onderbroken door een risaliet, dat de vorm aanneemt van een dakvenster met rondboogvenster voorzien van een sluitsteen en gemarkeerd door een gestrekte lijst.

De zuidgevel, die op de tuin uitgeeft, is volgens hetzelfde schema uitgewerkt. Een onversierde rondboogdeur met trapeziumvormige sluitsteen is centraal opgesteld tussen vier smalle vensters, die bekroond zijn met bakstenen ontlastingsbogen. De deur- en vensteromlijstingen zijn ook hier in witte zandsteen. Links van de deur bevindt zich een klein rechthoekig venster en boven de deur een tweede, die mogelijk later werden toegevoegd. Ook hier is de gevel onderbroken door een risaliet met rondboogvenster en gestrekte lijst. De glooiing van het risaliet is afgedekt met een eenvoudige bakstenen plint. Een baksteenfries werd als daklijst aangebracht.

De oostelijke topgevel is voorzien van drie naast elkaar geplaatste vensters met omlijsting. Daarboven zijn twee ronde openingen met bakstenen lijsten aanwezig. De oost- en westgevel hebben muurvlechtingen. Tegen de westgevel is een lager bijgebouw onder een zadeldak aanwezig.

 • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000407, Pastorie Sint-Maartnsparochie, historiek, doos 56.17 map 6471.
 • GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
 • DENEEF R. (red.) 2002: Historische tuinen en parken van Vlaanderen, Inventaris Vlaams-Brabant, Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge , M&L Cahier 6, Brussel, 145-146.
 • GERITS T.J. 1973: De pastorieën van Tielt, Het oude land van Aarschot 8.3, s.l., 122-125.

Bron     : -
Auteurs : Foubert, Annemie
Datum  : 2013


Relaties

 • Is deel van
  Pastorietuin van de Sint-Martinusparochie
  Oudepastoriestraat 22 (Tielt-Winge)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Pastorie Sint-Martinusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42814 (Geraadpleegd op 20-05-2019)