erfgoedobject

Herberg van 1781

bouwkundig element
ID
42818
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42818

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Herberg van 1781
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg van 1781
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Herberg van 1781: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Herberg gedateerd 1791 door middel van ankers in de voorgevel.

Historiek

Om de economie van het land te bevorderen werd in de loop van de 18de eeuw een gans steenwegennetwerk uitgebouwd dat de belangrijkste steden met elkaar moest verbinden. De steenweg Leuven-Diest kwam er op initiatief van de stad Diest en werd in de periode 1778-1783 gerealiseerd. Naast de barrièrehuizen waar de tol werd geïnd verrezen er langs de nieuwe steenweg diverse afspanningen of herbergen met paardenstal en smidse. Zo ontstond in Lubbeek het ‘Oratorienhof’ en in Linden de afspanning ‘In de roos’ en in Tielt de herberg aan de Leuvensesteenweg.

Om de aanlegkosten te recupereren en in het onderhoud van dergelijke steenwegen te kunnen voorzien werden barrièrerechten geïnd. Voor de steenweg Leuven-Diest voorzag het octrooi van 3 juni 1778 in de oprichting van vier barrières. Hiervan werden uiteindelijk maar twee gerealiseerd, in Assent bij Diest en in Kessel-Lo bij Leuven, die inmiddels verdwenen zijn. Voor de overige barrièrehuizen werd gebruik gemaakt van bestaande gebouwen: de inmiddels verdwenen herberg ‘de Lelie’ te Lubbeek en de herberg te Tielt.

Beschrijving

De herberg is ietwat terugwijkend ingeplant ten opzichte van de steenweg en omvat een woonhuis waarop aan de linkerzijde een lager schuurvolume aansluit. De schuur uit 1946 vervangt een ouder exemplaar. Het breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak met pannen is opgetrokken in baksteen. De voorgevel wordt geritmeerd door lichtgetoogde openingen in een wit bepleisterde bakstenen omlijsting. Voordeur en bovenliggend venster zijn onderling verbonden door een bepleisterd gevelvlak dat vroeger mogelijk dienst deed als uithangbord. Ook de plint was bepleisterd. De vensters op het gelijkvloers waren oorspronkelijk beluikt. De muurankers onder de dakgoot vormen het jaartal 1781.

De achtergevel is zeer gesloten met een deur en drie vensters geconcentreerd in de rechter gevelhelft. Links verwijst een klein vierkant, dichtgemetseld venster op de aanwezigheid van een opkamer.

De met muurvlechtingen afgewerkte rechterzijgevel toont eveneens lichtgetoogde openingen, twee op zolderniveau, één op de verdieping en één op het gelijkvloers. De linkerzijgevel met gecementeerde top gaat grotendeels schuil achter de aanleunende schuur.

Interieur

De dragende structuur met moer- en kinderbalken en drie eiken kapspanten alsook de binnenindeling bleef intact bewaard. Het gelijkvloers telt twee grote kamers aan de voorkant en een ruime hal met links een kamer, rechts de toegang tot de halfondergrondse kelder en de bovenliggende opkamer. De afgesloten inkomsas geeft toegang tot de vroegere gelagzaal die in verbinding staat met de voorkamer, achterkamer en hal aan de achterzijde.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB002140, Voormalige herberg, beschermingsdossier, doos 57.17 map 6469.

Bron     : -
Auteurs :  Foubert, Annemie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg van 1781 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42818 (Geraadpleegd op )