erfgoedobject

Afspanning Drie Haringen

bouwkundig element
ID
42836
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42836
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

De stenen brug over de Molenbeek gaf vroeger toegang tot de afspanning 'De Drie Haringhe'. De afspanning uit de 17de eeuw is verdwenen rond 1980.

De Drie Haringhe was oorspronkelijk een afspanning uit de 17de eeuw. Het was een dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder een zadeldak. De zijgevels waren voorzien van een trapbekroning. Het gebouw was opgetrokken uit baksteen, met gebruik van kalkzandsteen voor de venster- en deuromlijsting en de speklagen. De centrale toegangsdeur had een korfboog met geprofileerde imposten en werd gemarkeerd door een druiplijst met gestrekte uiteinden. De dakvenster had een puntgevel met schouderstukken.

De voormalige afspanning werd beschermd bij Koninklijk Besluit op 20 december 1974. Eind jaren 1970 stortte echter een groot deel van het gebouw in. In 1981 werd de enig overgebleven gevel afgebroken. De eigenaar diende in 1984 een deklasseringsaanvraag in, maar deze werd ongunstig geadviseerd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. De afspanning is momenteel volledig verdwenen maar nog steeds beschermd als monument.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000412, Afspanning De Drie Haringhe, deklasseringsaanvraag, doos 57.13 map 6450 en 6451.
  • GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Bron     : -
Auteurs :  Foubert, Annemie
Datum  : 2013


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Afspanning Drie Haringen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42836 (Geraadpleegd op 23-06-2021)