Kapel Sint-Jacob

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Waaibergstraat
Locatie Waaibergstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Sint-Jacob

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deel van de Katholieke Land- en Tuinbouwschool. Oude gotische kapel van kwartsiet, waarschijnlijk opgetrokken tijdens de 13de eeuw. Buiten gebruik als kapel (heden stapelplaats) en zogenaamd "slotkapel".

Klein rechthoekig gebouw, aan beide zijden door twee eenvoudige lancetten verlicht. Muren tijdens de 16de of 17de eeuw boven een reeks kraagstenen verhoogd van baksteen; plint en kroonlijst van stuc; in het zuiden verbouwingen waarop een kleine deur uitloopt, die waarschijnlijk in de 17de eeuw aan de buitenzijde gewijzigd werd. Westelijke puntgevel omstreeks dezelfde tijd verhoogd.

Binnenin, brede spitsboogarcade zonder imposten (openend op de voormalige beuk); bakstenen gewelven op driehoekige zandstenen ribben (16de eeuw?); zware vierkante sluitsteen, verrijkt met loofwerk en blijkbaar van recentere datum (in stucwerk?).

Mobilair. Overblijfselen van een altaar in stuc met Louis XVI-inslag.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Tienen

Tienen (Tienen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.