Klooster der grauwzusters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Sint-Elisabethhospitaal; Klooster van Cabbeek
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Kliniekstraat
Locatie Kliniekstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van Cabbeek

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Klooster der grauwzusters: ingangspoort, kapel en oude vleugel
gelegen te Gilainstraat zonder nummer, Kliniekstraat zonder nummer (Tienen)

Deze bescherming is geldig sinds 30-10-1963.

Beschrijving

Heden ziekenhuis bestuurd door de grauwe zusters; de gebouwen werden voor deze bestemming ten dele aangepast en uitgebreid.

Historiek

Het domein Cabbeek werd in 1416 aangekocht door J. de Reetshoven en J. de Meerhout ten gunste van de zusters van Sint-Augustinus. Het complex omvatte tijdens de 15de eeuw onder meer de kloostergebouwen geschikt rondom een binnenplaats en de hoeve met aanhorigheden uitziende op het neerhof. In 1566 werd een fraai toegangsportaal opgericht (heden verdwenen). Het ensemble werd door een hevige brand geteisterd in 1654. Wederopbouw aangevat van 1657 of door Anna Papadopoli. Het klooster werd in 1784 opgeheven door Jozef II; zes jaar later keerden de zusters terug en kwamen opnieuw in het bezit van hun eigendom. In 1796 werd de instelling definitief afgeschaft; de goederen werden kort nadien verkocht.

Beschrijving

Kapel

Ruim, middelmatig geheel bestaande uit een bakstenen beuk van zes traveeën, uitlopend op een vijfzijdige apsis en overkluisd met een hoog gewelf. Jaartal 1665 op de koorsluiting (zandsteen) en op de top van het fronton boven het noordelijke arduinen barokportaal; lelijk geschilderd interieur. Bakstenen gewelven op steekboogribben, die op meer renaissancistische consoles steunen. Rechts, kleine rondboogdeur met druiplijst en uitspringende sluitsteen.

Mobilair. Vier schilderijen (17de- 8de eeuw).

Kloostergebouwen

Twee van 1657 daterende vleugels, palend aan de kapel. Op L-vormig grondplan opgetrokken uit bak-, zand- en breuksteen. Twee verdiepingen hoge gebouwen in traditionele stijl; breukstenen sokkel afgezet met afschuining; bewaarde kruiskozijnen op de twee verdiepingen; zadeldak voorzien van twee dakvensters met onder meer het bouwopschrift. Bijbouw met verweerde gevelsteen voorzien van volgende tekst: DESEN BAUW IS ...MAECKT Bl ONSE EE... VRAUWE... ANNA PAPA... (?). Oorspronkelijke vleugel verruimd in neostijl in 1924 (jaartal op volutendakvenster); druiplijst en koetspoort vernieuwd. Gedeeltelijk aanpassing van de achtergevels tijdens 19de-20ste eeuw; recent ziekenhuiscomplex.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Tienen

Tienen (Tienen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.