Weeshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Kapucijnenhof
Locatie Kapucijnenhof 1-113, 2-114, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Capucijnenklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Weeshuis met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-02-1982.

omvat de bescherming als monument Weeshuis: gedeelte
gelegen te Kapucijnenhof 1-114 (Tienen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-02-1982.

Beschrijving

Voormalig weeshuis in imposante classicistische stijl naar ontwerp van François Drossaert uit 1834.

Historiek

Vanaf 1669 waren de kapucijnen aanwezig in Tienen. In 1671 werd de opbouw van de kerk en klooster aangevat naar ontwerp van Gillis van Aelst. Het ensemble diende volledig wederopgebouwd na de brand van 1793. Na de opheffing van de orde in 1795 werden de gebouwen in 1796 geveild. Aldus kwamen ze vooreerst in het bezit van verscheidene particulieren, later echter werd het stedelijk bestuur eigenaar van het volledige complex en liet er rond 1834 op de plaats van de vroegere gebouwen een weeshuis oprichten.

Vanaf 1751 verbleven de wezen in het Sint-Laureisgasthuis, maar in 1798 werden ze overgebracht naar het klooster van de Alexianen. Daar konden ze niet blijven en de gemeenteraad besprak op 9 juni 1830 het voorstel om een nieuw weeshuis te bouwen in de stad. De keuze viel hierbij op het ‘Capucienenhoff’. Architect François Drossaert tekende de plannen.

De linkerzijde van het gebouw werd voorzien voor de opvang van weesmeisjes en de huisvesting van de grauwzusters. Omdat er geen akkoord werd bereikt met de orde, kwam om deze plaats het gemeentelijk college. De rechtervleugel werd bewoond door de weesjongens onder toezicht van de Cellebroeders. Vanaf 1843 werden de weesmeisjes toevertrouwd aan de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen.

In 1994 kreeg de site een nieuwe functie als sociale woonwijk, nadat de gebouwen jaren hadden leeggestaan.

Beschrijving

Het grondplan van het gebouw, voorzien van twee vleugels, heeft ongeveer de vorm van een trapezium. De voorgevel vormt een zuilengang, rustend op een verhoging van zeven zware treden. Vier ionische zuilen dragen een horizontaal hoofdgestel met de naam ‘WEEZENHUIS’ in vergulde letters.

  • GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000681, Capucienenvleugel vml weeshuis met kapel en poortgebouw, beschermingsdossier, doos 58.28 map 6583.
  • KEMPENEERS P. 1999: Thuis in Thienen II, Tienen, 805-808.

Bron: -

Auteurs: Foubert, Annemie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Aanvullende informatie

In 1994 herbestemd tot sociale woningen.

Auteur niet publiek (08-08-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Tienen

Tienen (Tienen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.