Swert Lam

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Koepoortstraat
Locatie Lange Koepoortstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Swert Lam

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Swert Lam: bovengevel en daken
gelegen te Lange Koepoortstraat 29 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd "Swert Lam" (1540), van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), door jaarankers gedateerd 1671. Het pand werd gerestaureerd tot artsenpraktijk en studio’s, naar een ontwerp door de architect Paul Michiels uit 1992, uitgevoerd in 1993. De gevelrestauratie betrof het herstel van het bak- en zandsteenparement van de bovenverdiepingen, de heropbouw van de vervallen geveltop en de eigentijdse reconstructie van de pui. Het "Swert Lam" vormt een ensemble met de aanpalende huizen, "den Scilt van Oostenrijk en den Jonghen Moriaen", “Wapen van Oostenrijk” en “Casteel van Hoochstraeten”.

De trapgevel van acht treden met overhoeks topstuk, is opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen, verankerd door smeedijzeren muur- en jaarankers met gekrulde spie. Op de bovenverdiepingen, registers van gekoppelde rechthoekige vensters, vroegere kruiskozijnen met kwarthol geprofileerde posten, in de 19de eeuw aangepast met hardstenen lateien en cordonvormende lekdrempels. De tweeledige, door waterlijsten gemarkeerde geveltop, wordt in het eerste register geopend door een drielicht met geprofileerde dagkanten. Rechthoekige zijlichten met druiplijst flankeren het centrale rondboogluik met diamantkopimposten en -sluitsteen. Een rechthoekig luik met geprofileerde dagkanten en druiplijst doorbreekt de topgeleding. Eigentijdse pui met zijportaal uit blauwe hardsteen. Achtergevel: puntgevel, waartegen een lagere aanbouw onder een afgesnuit zadeldak.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#920340.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lange Koepoortstraat

Lange Koepoortstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.