Teksten van Traditioneel breedhuis met barokpoort

Traditioneel breedhuis met barokpoort ()

Traditioneel breedhuis dat in kern minstens opklimt tot de 17de eeuw. Volgens de bouwaanvraag uit 1881, liet de edelsmid-juwelier F. Ratinckx-Key “de dry vlaemsche raemen puntgevels” slopen en vervangen door een houten kroonlijst. Uit een bouwdossier van 1870 kan worden afgeleid dat het pand oorspronkelijk werd bekroond door een breed dakvenster met drielicht in de middenas, en twee kleinere dakvensters in de uiterste traveeën, vermoedelijk alle drie met een getrapte afwerking. Op het binnenterrein werd in opdracht van de familie Hertoghe een katholieke Lagere Hoofdschool voor jongens gebouwd, naar een ontwerp door de architect Frans Stuyck uit 1912, geopend in 1913. Dit gebouw van vijf traveeën en drie bouwlagen met in totaal twaalf klassen, is omstreeks 1987 ingrijpend gerenoveerd tot een wooncomplex.

Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen oorspronkelijk onder een zadeldak, vandaag een pseudo-mansarde (kunstleien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel is vermoedelijk opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. Markante rondboogpoort in een barokke omlijsting uit blauwe hardsteen, te dateren in de tweede helft van de 17de eeuw. Het geblokt beloop vanaf geprofileerde basementen, met gelede imposten en een voluutsleutel, is gevat in een geprofileerde omlijsting met oren, neuten en voluten, en afgewerkt met een gekorniste, gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. Twee bolkozijnen met druiplijst fungeren als bovenlicht; houten vleugeldeur. Verder verbouwde pui. Op de bovenverdiepingen, verkleinende registers van rechthoekige vensters met geprofileerde dagkanten en lekdrempels. Het betreft vermoedelijk in de 19de eeuw aangepaste kruiskozijnen. Een houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1881#621, 1870#451 en 1912#1529.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Traditioneel breedhuis met barokpoort [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298202 (geraadpleegd op )


Stadswoning met barokpoort ()

Gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen met pseudo-mansardedak (kunstleien). Muurankers met gekrulde spie getuigen van een oude kern, verbouwd en aangepast in de 19de eeuw en tevens voorzien van een kroonlijst met tandlijst en klossen (1881, in opdracht van de heer Ratinckx-Key, kroonlijst i.p.v. "drie vlaamse ramen puntgevels".

Merkwaardige barokpoort uit de tweede helft van de 17de eeuw bleef behouden: geblokte rondboog gevat in gelede omlijsting voorzien van plastische sluitsteen, imposten en neuten met geprofileerde omlijsting; gekorniste en gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden. Bovenlichten uitgewerkt als bolkozijnen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1881#621.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Traditioneel breedhuis met barokpoort [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4290 (geraadpleegd op )