Herenhuis Van Ranst

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Wolmarkt
Locatie Wolmarkt 19, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Van Ransthuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Herenhuizen Van Ranst

Deze bescherming is geldig sinds 20-09-1958.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Historische stadskern Tienen

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eén der voormalige "Van Ransthuizen" (linker zijtrapgevel). Dubbelhuis met twee verdiepingen en hoger opgebouwd middenrisaliet gedateerd 1661 op de sluitsteen van het bovenlicht der voordeur. Baksteenbouw verrijkt met witte zandsteen.

De met Toscaanse kapitelen bekroonde pilasters rusten op een sokkel van kalkzandsteen, scheiden de traveeën en dragen de puilijst; op de bovenverdieping, gelijkaardige opstelling van pilasters met ionische kapitelen onder een breed entablement. Rechthoekige vensters met licht uitspringende omlijstingen (voorheen kruiskozijnen). Fraaie rondboogdeuromlijsting met bovenlicht gevat tussen sierlijke volutes en een frontonbekroning.

Middenrisaliet uitgewerkt als geveltop van een dwarshuis: schouderstuk met van siervazen voorziene dekplaten, gedrongen hals met driehoekig fronton en siervaas; rechthoekig laadvenster gecantonneerd door volutes. Voorbeeld van toepassing der klassieke ordes doch tevens verwerking van barokornamenten zoals blokwerk, festoenen enzoverder.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Historische stadskern Tienen

Beauduinstraat, Hennemarkt, Minderbroedersstraat, Trapstraat, Veemarkt, Vrijthofstraat, Wolmarkt (Tienen)

is gerelateerd aan Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 15-17, Tienen (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 21, Tienen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.