Herenhuis Van Ranst

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Wolmarkt
Locatie Wolmarkt 21, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Een van de herenhuizen Van Ranst

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Herenhuizen Van Ranst

Deze bescherming is geldig sinds 20-09-1958.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Historische stadskern Tienen

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1711 opgetrokken enkelhuis met twee verdiepingen en een middenrisaliet dat drie van de vijf traveeën omvat en bestaat uit een hoog schouderstuk en een klokvormige bekroning gemarkeerd uit de 17de en 18de eeuw door een gebogen fronton met siervaas.

Licht verhoogde begane grond en bovenverdieping volledig opengewerkt met rechthoekige vensters voorzien van ietwat uitspringende omlijsting (voorheen kruisramen); geprofileerde druiplijst onder de vorm van een steekboogarcatuur. Een breed entablement scheidt de verdieping en het risaliet: rechthoekige ramen en centraal rondboogvenster afgezet met een doorlopende druiplijst; oculus onder het fronton.

Rijk versierde en brede rondboogdeur: de van imposten voorziene stijlen en de boogstenen zijn verfraaid met blokwerk; een uitspringende lijst markeert de boogrug; naar klassiek voorbeeld, doch plastischer geïnterpreteerd hoofdgestel bekroond met een gebroken fronton.

Wegbreken van de kruiskozijnen en verlagen der vensters van de benedenverdieping (nieuwe latei) tijdens de 19de en 20ste eeuw.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Historische stadskern Tienen

Beauduinstraat, Hennemarkt, Minderbroedersstraat, Trapstraat, Veemarkt, Vrijthofstraat, Wolmarkt (Tienen)

is gerelateerd aan Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 15-17, Tienen (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.