erfgoedobject

Herenhuis in Lodewijk XIV-stijl

bouwkundig element
ID
4299
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4299

Juridische gevolgen

Beschrijving

Herenhuis in Lodewijk XIV-stijl uit de eerste helft van de 18de eeuw, mogelijk met een oudere kern. In 1811 liet de heer Geleys de vensters van het oorspronkelijk slechts twee bouwlagen hoge gebouw aanpassen en van lekdrempels voorzien. In opdracht van de heer Rottiers verhoogde de aannemer Arnoldus Josephus Hertogs het pand met een tweede bouwlaag. De bouwheren zijn mogelijk te identificeren met de wisselagent C.P. Geleys en diens vermoedelijke schoonzoon de kanthandelaar J.B. Rottiers-Geleys. Later werd het pand opgesplitst in twee woningen.

Voorname rijwoning met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een korte plint uit blauwe hardsteen. Axiaal van opzet, beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd op verkleinende registers van rechthoekige vensters op hardstenen lekdrempels met onderdorpel. De compositie legt de klemtoon op de middenas, die wordt gemarkeerd door een frontispice uit blauwe hardsteen, die uit de koetspoort en het balkonvenster bestaat. De rondboogpoort is gevat in een omlijsting met geprofileerd, kwarthol beloop, neuten, imposten, een voluutsleutel, vlechtwerk en rozetten in de zwikken. Flankerende, ingediepte pilasters monden uit in de voluutconsoles met acanthusblad, die de gekorniste waterlijst dragen. Hierop rust de smeedijzeren balkonborstwering met een centraal medaillon en rozetten. Het spiegelbogige balkonvensters in een geprofileerde omlijsting met kwarthol beloop, is geïntegreerd in een vlak, hardstenen veld, bekroond door een gebogen fronton. Een klassiek hoofdgestel met een houten kroonlijst op klossen (deels vernieuwd), vormt de gevelbeëindiging. De begane grond van de twee linker traveeën is vermoedelijk tijdens het interbellum verbouwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 838#328 en 1837#238.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis in Lodewijk XIV-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4299 (Geraadpleegd op 19-04-2021)