Den Grooten Helm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Koepoortstraat
Locatie Lange Koepoortstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Grooten Helm

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Den Grooten Helm: bovengevel en daken
gelegen te Lange Koepoortstraat 24 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis genaamd "den Grooten Helm", waarvan de oorsprong opklimt tot een woning opgericht in 1470 door Willem de Moelenere. Het pand werd in 1745 door J.F. de Vinck, heer van Wuustwezel en Westdoorn, in classicerende barokstijl heropgebouwd op een L-vormige plattegrond. Henri Brandt (°Antwerpen, 1879), elektricien, groothandelaar in radio’s en elektrisch materiaal, liet het complex sinds de vestiging van zijn bedrijf in 1919 herhaaldelijk verbouwen. In 1931-1932 richtte hij achter de voorbouw een groot bedrijfspand op naar een ontwerp door de architect Ferdinand Dermond, met een neotraditioneel gevelfront aan de Stoelstraat. Het complex werd gerenoveerd tot woonresidentie, waarvoor een bouwvergunning uit 2001.

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (kunstleien) met aandaken. De lijstgevel is bepleisterd (waarschijnlijk in baksteenbouw) met vrijlating van de lisenen, fries en vensteromlijstingen uit zandsteen, en de lateien uit blauwe hardsteen. Uit bouwaanvragen voor de aanpassing van de pui uit 1864 en 1894 kan worden afgeleid dat de linker travee oorspronkelijk werd gemarkeerd door een laat-barokke rondboogpoort in een hardstenen omlijsting, die omstreeks 1975 nog deels bewaard was. Deze had een geprofileerd kwarthol beloop, met neuten, gelede imposten, een voluutsleutel, en panelen in de zwikken, onder een gestrekte waterlijst. De huidige pui is van recente datum. Geritmeerd door lisenen in kolossale orde, legt de compositie van de bovenbouw de klemtoon op de middenas, die wordt bekroond door een gebogen fronton met een schelpornament tussen loofwerk in het timpaan. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit verkleinende registers van rechthoekige vensters in vlakke omlijsting met een hardstenen lekdrempel. Een vlakke fries en een gekorniste, geprofileerde kroonlijst vormen de gevelbeëindiging; twee dakkapellen met vleugelstukken en een gebogen waterlijst. De gietijzeren borstweringen op de eerste verdieping dateren mogelijk van de verbouwing uit 1864 door de edelsmid-juwelier H. Volckerick-Prélat, waarbij een winkelpui, deurvensters en een balkon boven de poort werden aangebracht naar een ontwerp door de architect Henri Wiertz.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 86#419, 1864#678 en 1894#149.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lange Koepoortstraat

Lange Koepoortstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.