erfgoedobject

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 4304   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4304

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Volckerick, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1876. Het betreft mogelijk de verbouwing van een traditioneel diephuis uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Uit augustus dateert een eerste bouwaanvraag om de bestaande puntgevel, aan te passen door sloop van de tweeledige geveltop en het aanbrengen van een nieuwe winkelpui en een klassiek hoofdgestel. Deze werd al in september vervangen door een tweede bouwaanvraag voor een volledig nieuwe gevel.

Ferdinand Hompus was als zelfstandig architect actief vanaf 1875 tot begin jaren 1910. In navolging van zijn vader Joseph Antoine Hompus, ontplooide hij een productieve loopbaan in dienst van de burgerij. Het winkelhuis Volckerick, behoort tot zijn vroegste realisaties. Naast burger- en herenhuizen in conventionele neoclassicistische stijl, liet Hompus zich omstreeks 1880 opmerken met enkele vroege, uitgesproken toepassingen van neo-Vlaamserenaissance-architectuur zoals de winkelhuizen slagerij Raes-Daems in de Steenhouwersvest en "In ’t zicht der Schelde" in de Scheldestraat. Vooral in de jaren 1880 en 1890 realiseerde hij meerdere hotels in een herkenbare, klassiek geïnspireerde eclectische stijl. Ook bedrijfspanden als Brouwerij De Leeuw in de Coebergerstraat, maken deel uit van zijn oeuvre.

Rijhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder een schilddak (nok loodrecht op de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel, met schijnvoegen op de als entresol opgevatte eerste verdieping, rust op een verbouwde pui. Het betrof oorspronkelijk een klassieke, houten winkelpui vanaf een hardstenen plint, met een zijportaal, pilasters en een bewerkt entablement. De bovenbouw beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters met lekdrempels, cordonvormend op de tweede verdieping. Onderdorpels met schijven en sluitstenen accentueren de bovenste twee verdiepingen. Een klassiek hoofdgestel met een casement en oorspronkelijk een houten kroonlijst met tandlijst en klossen (vernieuwd) vormt de gevelbeëindiging.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1876#688 en 1876#810.

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4304 (Geraadpleegd op 07-06-2020)