erfgoedobject

Den Kreft

bouwkundig element
ID: 4305   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4305

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Den Kreft
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Traditioneel diephuis
    Deze bescherming is geldig sinds 29-09-1999

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd “Den Kreft”, op de hoek van Lange Koepoortstraat en Zirkstraat, uit de tweede helft van de 16de eeuw. De oudste vermelding van dit huis gaat terug tot 1464, de oudst bewaarde akte dateert van 1588. In 1839 verlaagde de schijnwerker Gerard Tebaerts de vensters van de eerste verdieping zijde Lange Koepoortstraat. Het pand werd voor eigen rekening gerestaureerd door de architect Bart Verbruggen, naar een ontwerp uit 2003. Deze werken betroffen het decaperen en opnieuw bepleisteren van het bak- en zandsteenparement, de reconstructie van de pui, de aangepaste of gedichte kruis- en bolkozijnen en het topstuk van de trapgevel.

Het hoekhuis met een gevelbreedte van twee bij vier traveeën, omvat drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de Lange Koepoortstraat, pannen) met aandaken. "Den Kreft" beantwoordt aan het type van het winkelwoonhuis, met achter de handelsruimte een kelderkeuken en opkamer in split-level. Het werd oorspronkelijk ontsloten door een centraal ingeplante spiltrap ter hoogte van de straatdeur in de zijgevel. De bepleisterde en beschilderde opstanden zijn opgetrokken in bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers waaronder met gekrulde spie. Trapgevel van zes treden met overhoeks topstuk en linker schouderstuk aan de Lange Koepoortstraat, lijstgevel met houten goot aan de Zirkstraat. De hardstenen hoekpui vanaf een geprofileerde zandstenen sokkel, bestaat uit een tweeledig, rechthoekig hoekportaal en twee rechthoekige zijvensters met druiplijsten, waarvan de middenkalven steunen op korbelen. Bouwhistorisch onderzoek bracht een in de zijgevel bewaard fragment van de oorspronkelijke winkelpui aan het licht. Twee aangepaste rechthoekige vensters en een kelderluik openen de eerste twee traveeën zijde Zirkstraat. Een register van gereconstrueerde kruiskozijnen doorbreekt de eerste verdieping waarin één blindtravee, een register van bolkozijnen de tweede verdieping. Op twee van de bolkozijnen na waren alle vensters in de 19de eeuw aangepast of gedicht. De vandaag eenledige geveltop wordt geopend door een aangepast rechthoekig luik; uit het bouwdossier van 1839 valt af te leiden dat oorspronkelijk een tweede luik de topgeleding doorbrak.

In het interieur bleef op de begane grond, eerste en tweede verdieping de structuur van vier vakken diepe balkenlagen samengesteld uit moer- en kinderbalken bewaard. De moerbalken zijn voorzien van balksleutels met een eenvoudige profilering, en rusten op zandstenen consoles met een bol profiel. Bouwhistorisch onderzoek bracht op de eerste en tweede verdieping een centrale haard aan het licht tegen de gemene muur, en een spiltrap tegen de zijgevel, ingekast in een constructie uit stijl- en regelwerk afgewerkt met gegroefde planken. In de gemene muur met de aansluitende woning in de Zirkstraat werd ter hoogte van de geveltop nog een oorspronkelijk rechthoekig venster met glas in lood en een scharnierend binnenluik aangetroffen.Te oordelen naar de telmerken, lijken de kapspanten recuperatie te zijn. De kelder beslaat de volledige oppervlakte met een extra uitbreiding onder de Zirkstraat. Beide ruimten zijn overwelfd met een tongewelf in baksteen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1839#43 en 86#30573.
  • Beschermingsdossier DA002266, Lange Koepoortstraat 36 : 16de-eeuws gebouw (S.n., 1999, digitaal dossier).

Bron     : -
Auteurs : Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Den Kreft [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4305 (Geraadpleegd op 24-05-2019)