erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
43057
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43057

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Stadswoning
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadswoning met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning met trapgevel
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Stadswoning bestaande uit twee diephuizen aan een pleintje in de Verlatstraat.

Historiek

De Verlatstraat is genoemd naar oud-officier en rentenier Henri Gerard Verlat, die in de 19de eeuw een groot aantal arbeiderswoningen in de straat bouwde. De Verlats woonden ook in deze straat, in het huis op de nummer 12 in het begin van de straat bij een pleintje.

Er is reeds sprake van een huis op dit domein in 1370. De huidige woningen dateren vermoedelijk uit de 17de eeuw. Achter de woning lag vroeger een grote boomgaard. Op de Ferraris-kaart (1771-1777) zien we duidelijk dat de hele omgeving van de woning quasi onbebouwd is. De Atlas der Buurtwegen (1840) laat een heel ander beeld zien, hier zijn de Verlatstraat en de Avendorenstraat al volledig volgebouwd met arbeidershuisjes.

Beschrijving

De stadswoning in de Verlatstraat 12 bestaat eigenlijk uit twee woningen, links een diephuis met trapgevel met rechts daarnaast eveneens een diephuis met puntgevel. Ze zijn opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen en dateren mogelijk uit de 17de eeuw. De woningen bestaan uit twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het hoekhuis heeft een puntgevel met muurvlechtingen en een afgeknotte top met wolfseind. Bouwsporen in de gevels wijzen mogelijks op een oudere kern. De vensteropeningen in beide woningen werden gewijzigd in de loop van de 19de en 20ste eeuw en de verschillende kruisvenster in de zijgevel werden dichtgemaakt.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000735, Verlatstraat 10-12 huis, foto’s, doos 58.80 map 6764.
  • GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
  • KEMPENEERS P. 1999: Thuis in Thienen II, Tienen, 951-953.
  • FERRARIS, 1771-1777
  • ATLAS BUURTWEGEN, 1840

Auteurs: Foubert, Annemie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stadswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43057 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.