Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Verlatstraat
Locatie Verlatstraat 12, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-1987.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadswoning met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-1987.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met trapgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Stijltraditioneel
Datering17de eeuw

Beschrijving

Stadswoning bestaande uit twee diephuizen aan een pleintje in de Verlatstraat.

Historiek

De Verlatstraat is genoemd naar oud-officier en rentenier Henri Gerard Verlat, die in de 19de eeuw een groot aantal arbeiderswoningen in de straat bouwde. De Verlats woonden ook in deze straat, in het huis op de nummer 12 in het begin van de straat bij een pleintje.

Er is reeds sprake van een huis op dit domein in 1370. De huidige woningen dateren vermoedelijk uit de 17de eeuw. Achter de woning lag vroeger een grote boomgaard. Op de Ferraris-kaart (1771-1777) zien we duidelijk dat de hele omgeving van de woning quasi onbebouwd is. De Atlas der Buurtwegen (1840) laat een heel ander beeld zien, hier zijn de Verlatstraat en de Avendorenstraat al volledig volgebouwd met arbeidershuisjes.

Beschrijving

De stadswoning in de Verlatstraat 12 bestaat eigenlijk uit twee woningen, links een diephuis met trapgevel met rechts daarnaast eveneens een diephuis met puntgevel. Ze zijn opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen en dateren mogelijk uit de 17de eeuw. De woningen bestaan uit twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het hoekhuis heeft een puntgevel met muurvlechtingen en een afgeknotte top met wolfseind. Bouwsporen in de gevels wijzen mogelijks op een oudere kern. De vensteropeningen in beide woningen werden gewijzigd in de loop van de 19de en 20ste eeuw en de verschillende kruisvenster in de zijgevel werden dichtgemaakt.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000735, Verlatstraat 10-12 huis, foto’s, doos 58.80 map 6764.
  • GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
  • KEMPENEERS P. 1999: Thuis in Thienen II, Tienen, 951-953.
  • FERRARIS, 1771-1777
  • ATLAS BUURTWEGEN, 1840

Bron: -

Auteurs: Foubert, Annemie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Tienen

Tienen (Tienen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.