Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Pastorijstraat
Locatie Pastorijstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Kapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur. Grotendeels daterend uit begin 13de eeuw (overgangsstijl) en grondig gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw.

Gebouw opgetrokken uit kwartsiet van Overlaar op basilicaal grondplan; drie beuken van drie traveeën, uitspringend transept, oostkoor met vlakke sluiting en westtoren. Vierkante toren van vier verdiepingen, galmgaten met deelzuiltje bovenaan; benedenverdieping verbonden met de beuk door middel van een rondboog, overkluisd met een kruisribgewelf voorzien van een met stermotief versierde sluitsteen; kleine deur op de bovenverdieping uitziende op het schip.

Korte beuk die reeds getuigt van gotische invloed; rijzige verhoudingen, doch nog overdekt met een plafond. Romaanse zijbeuken, met typische vensters, pijlers en heden dichtgemetselde deur in de noordgevel.

De oorspronkelijke vier traveeën werden tot drie herleid in 1470 bij de invoeging van het overwelfde transept verlicht door een breed glasraam in de met hogers afgezette zuidpuntgevel. Gotisch koor van twee traveeën uit de 13de eeuw overkluisd met houten spitstongewelf

Mobilair. Nihil; ingericht als ossuarium na de Eerste Wereldoorlog.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Aanvullende informatie

De indrukwekkende necropolis is uniek in zijn soort.

Mobilair: De onderwerpen van de glasramen van Maurice Langaskens dragen symbolen van moed, opoffering en trouw aan het vaderland. Ze vormen een aanklacht tegen de oorlog en een ode aan de vrede. Het beeldhouwwerk is van Geo Verbanck. Het omvat een groot kruisbeeld en een groot beeld van Sint-Pieter.

Autrique, Jan (13-05-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Tienen

Tienen (Tienen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.