Afspanning In de Posthoorn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Vossem
Straat Dorpsplein
Locatie Dorpsplein 2, Tervuren (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tervuren (actualisaties: 19-09-2006 - 19-09-2006).
  • Adrescontrole Tervuren (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: Januari 2003 - December 2003).
  • Inventarisatie Tervuren (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Screening onderzoeksresultaten 2003 herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: 26-08-2014 - 30-06-2015).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning en postrelais

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Afspanning In de Posthoorn

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1975.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Vossem met Voervallei

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De afspanning dateert volgens de gevelsteen boven de deur van 1779 en is gelegen op de hoek met de Sint-Pauluslaan; de links aansluitende schuur werd in de periode 1991-1993 heropgebouwd. Een bakstenen tuinmuur bakent het achtergelegen perceel af langs de Sint-Pauluslaan.

Volgens gegevens uit de literatuur, gebaseerd op 17de-eeuws kaartmateriaal, was er in de 17de eeuw al bebouwing op deze plaats. In de periode 1991-1993 werden werken uitgevoerd aan het interieur en werd de links aanpalende schuur gesloopt en vervangen door de huidige, volgens oude foto’s grosso modo naar hetzelfde model doch met hogere noklijn dan de woning; het materiaal werd gerecupereerd.

De woning telt vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met Vlaamse pannen. De in 1991-1993 toegevoegde dakkapel boven de deurtravee is uitgevoerd naar het model van een oudere dakkapel die zich eertijds boven de eerste travee bevond. Verankerde, later met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel op grijs geschilderde plint. Op archieffoto's van 1991 is de onderliggende zandsteen zichtbaar.

De gevel wordt geopend door beluikte rechthoekige vensters op blauwe hardstenen lekdrempels. De deur zit gevat in een grijs geschilderde steekboogomlijsting met diamantkopsluitsteen en wordt bekroond door een waterlijst met gestrekte uiteinden. Een archieffoto van 1991 toont witte natuurstenen dagkanten. De bekronende gevelsteen met vermelding 'ID 1779' en de voorstelling van een posthoorn verwijst naar het bouwjaar en de toenmalige functie als postrelais.

Het sterk gewijzigde interieur bewaart volgens archieffoto's nog een kelder met tongewelf.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Lopend archief Tervuren, De Posthoorn, Dorpsplein 2.
  • Tervuren, Dienst Stedenbouw en Woonbeleid, Bouwdossier Dorpsplein 2.

Bron: -

Auteurs: De Vries, Birgit & Kennes, Hilde

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpsplein

Dorpsplein (Tervuren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.