erfgoedobject

Afspanning In de Posthoorn

bouwkundig element
ID: 43065   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43065

Juridische gevolgen

Beschrijving

De afspanning dateert volgens de gevelsteen boven de deur van 1779 en is gelegen op de hoek met de Sint-Pauluslaan; de links aansluitende schuur werd in de periode 1991-1993 heropgebouwd. Een bakstenen tuinmuur bakent het achtergelegen perceel af langs de Sint-Pauluslaan.

Volgens gegevens uit de literatuur, gebaseerd op 17de-eeuws kaartmateriaal, was er in de 17de eeuw al bebouwing op deze plaats. In de periode 1991-1993 werden werken uitgevoerd aan het interieur en werd de links aanpalende schuur gesloopt en vervangen door de huidige, volgens oude foto’s grosso modo naar hetzelfde model doch met hogere noklijn dan de woning; het materiaal werd gerecupereerd.

De woning telt vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met Vlaamse pannen. De in 1991-1993 toegevoegde dakkapel boven de deurtravee is uitgevoerd naar het model van een oudere dakkapel die zich eertijds boven de eerste travee bevond. Verankerde, later met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel op grijs geschilderde plint. Op archieffoto's van 1991 is de onderliggende zandsteen zichtbaar.

De gevel wordt geopend door beluikte rechthoekige vensters op blauwe hardstenen lekdrempels. De deur zit gevat in een grijs geschilderde steekboogomlijsting met diamantkopsluitsteen en wordt bekroond door een waterlijst met gestrekte uiteinden. Een archieffoto van 1991 toont witte natuurstenen dagkanten. De bekronende gevelsteen met vermelding 'ID 1779' en de voorstelling van een posthoorn verwijst naar het bouwjaar en de toenmalige functie als postrelais.

Het sterk gewijzigde interieur bewaart volgens archieffoto's nog een kelder met tongewelf.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Lopend archief Tervuren, De Posthoorn, Dorpsplein 2.
  • Tervuren, Dienst Stedenbouw en Woonbeleid, Bouwdossier Dorpsplein 2.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Afspanning In de Posthoorn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43065 (Geraadpleegd op 06-08-2020)