Huis Nazareth

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Goetsenhoven
Straat Goetsenhovenplein, Doolhofstraat
Locatie Goetsenhovenplein 22, Doolhofstraat 1, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Nazareth

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huize Nazareth

Deze bescherming is geldig sinds 23-07-1989.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huize Nazareth en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-07-1989.

Beschrijving

Voormalig kasteel, heden rustoord. Kern en oudste gedeelte bestaande uit de vierkante, middeleeuwse slottoren van breuksteen met overwelfde benedenverdieping; verhoogd en aangepast in de loop van de 18de eeuw (circa 1766).

Uit dezelfde periode dateren de woonvleugels, opgetrokken op drie zijden van de toren, en de hoevegebouwen, zoals vermeld in het bouwopschrift boven de inrijpoort van de met tentdak bekroonde toren met duifhuis: CE PRESENT CHASTEAU ET BASSECOURT ONT ESTE REBATTIS PAR SON EXle MG JOSEPH COMTE DE MERODE DE MONTFORDS DU St EMPIRE ROMMAIN, MARQUIS DE DEYNSE, BARON DE CE LIEU. L'AN 1730.

In 1898 en volgende uitbreiding van de verblijfsruimten en oprichting van een kapel in neostijl; aanpassing en verruiming van de hoevegebouwen.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Goetsenhoven

Goetsenhoven (Tienen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.