Winkelhuis in Louis-Philippestijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Koepoortstraat
Locatie Lange Koepoortstraat 42-44, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herenhuis in second-empirestijl

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Winkelhuis in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1855 opgetrokken in opdracht van Louis Keusters. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Rijwoning van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rustte oorspronkelijk op twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde winkelpuien met zijportaal aan weerszij van de privé-inkom, spiegelboogopeningen en ritmerende door pilasters, vanaf een hardstenen plint. Daarvan rest enkel het entablement, met waterlijsten op voluutconsoles boven de portalen. De opstand beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, dat de klemtoon legt op het hoger opgetrokken middenrisaliet. Verkleinende registers van spiegelboogvensters in geriemde omlijsting met geprofileerde dagkanten, voorzien van gietijzeren parapetten. De hoge bel-etage onderscheidt zich in het middenrisaliet door een rankwermedaillon en een balkon met gietijzeren borstwering en voluutconsoles, en in de zijtraveeën door een borstwering met postamenten, casementen op de penanten en de lateien, en als bekroning frontons van voluten en een schelpsleutel. Rozetsleutels accentueren de tweede verdieping. Een klassiek hoofdgestel met casementen in de fries, en een gebroken, houten kroonlijst met tandlijst en bewerkte voluutconsoles, vormt de gevelbeëindiging. Het centrale, klokvormige dakvenster met een blinde oculus in de top, wordt geflankeerd door postamenten waarop siervazen, en heeft een rankwerkkuifstuk als bekroning. Van de rondboogopening is het ijzeren traceerwerk verwijderd. De huidige pui, vrij geïnspireerd op de oorspronkelijke, is van recente datum.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1855#322.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lange Koepoortstraat

Lange Koepoortstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.