erfgoedobject

Winkelhuis in Louis-Philippestijl

bouwkundig element
ID: 4307   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4307

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1855 opgetrokken in opdracht van Louis Keusters. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Rijwoning van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rustte oorspronkelijk op twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde winkelpuien met zijportaal aan weerszij van de privé-inkom, spiegelboogopeningen en ritmerende door pilasters, vanaf een hardstenen plint. Daarvan rest enkel het entablement, met waterlijsten op voluutconsoles boven de portalen. De opstand beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, dat de klemtoon legt op het hoger opgetrokken middenrisaliet. Verkleinende registers van spiegelboogvensters in geriemde omlijsting met geprofileerde dagkanten, voorzien van gietijzeren parapetten. De hoge bel-etage onderscheidt zich in het middenrisaliet door een rankwermedaillon en een balkon met gietijzeren borstwering en voluutconsoles, en in de zijtraveeën door een borstwering met postamenten, casementen op de penanten en de lateien, en als bekroning frontons van voluten en een schelpsleutel. Rozetsleutels accentueren de tweede verdieping. Een klassiek hoofdgestel met casementen in de fries, en een gebroken, houten kroonlijst met tandlijst en bewerkte voluutconsoles, vormt de gevelbeëindiging. Het centrale, klokvormige dakvenster met een blinde oculus in de top, wordt geflankeerd door postamenten waarop siervazen, en heeft een rankwerkkuifstuk als bekroning. Van de rondboogopening is het ijzeren traceerwerk verwijderd. De huidige pui, vrij geïnspireerd op de oorspronkelijke, is van recente datum.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1855#322.

Bron     : -
Auteurs : Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Winkelhuis in Louis-Philippestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4307 (Geraadpleegd op 20-05-2019)