Teksten van Poort naar Zilversmidgang en Zilversmidspand

Poort naar Zilversmidgang en Zilversmidspand ()

Rondboogpoort die toegang geeft tot de overwelfde Zilversmidgang en het gildehuis van de Zilversmeden, een traditionele constructie uit de tweede helft van de 16de eeuw. De poort is geïntegreerd in een bescheiden meergezinswoning gebouwd in opdracht van de bakker Jan De Groof, naar een ontwerp door de architect Rik Jacops uit 1938.

De "Zilversmidgang" vormde vroeger een verbinding tussen de Koepoortstraat en "Den Rhijn" of de Oude Beurs in de Hofstraat. De naam verwijst naar het lokaal van de Zilversmeden, dat de gang ontsloot. Dit "Zilversmidspand" werd in 1595 verkocht aan een wijnhandelaar. Van 1727 tot 1770 was het gebouw in het bezit van de zilversmeden. Het Franse bewind vestigde hier de zetel van het comité dat het opgeëiste goud- en zilverwerk uit de kerken in ontvangst nam. Van 1798 tot 1897 vonden de zwartzusters, van wie het klooster gesloten was, hier een onderkomen.

Vlakke rondboogpoort van bepleisterde en beschilderde natuursteen uit de tweede helft van de 16de eeuw. In zijn huidige toestand is de "Zilversmidgang" een lichtjes versmallende, doodlopende gang, vooraan overwelfd met een tongewelf uit dezelfde periode.

Aan de zuidzijde van de gang, bevindt zich het "Zilversmidspand", ook "Bruiloftskamer" van het voornoemde ambacht genoemd. Het gebouw is ingeplant in het verlengde van “Het Hoefijser” in de Lange Koepoortstraat, en paalt aan de “Hofkamer” van “Den Wolsack” aan de Oude Beurs. De traditionele constructie in bak- en zandsteenbouw uit de tweede helft van de 16de eeuw, omvat twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de Lange Koepoortstraat, leien), gevat tussen een trapgevel en een getrapt aandak. De oostelijke trapgevel is gerestaureerd in de jaren 1920. Boven de ingang een recent Mariabeeld in een nis. Langsgevel met gedeeltelijk gedichte kruiskozijnen en twee getrapte dakvensters. Inwendige constructie met behouden zware moer- en kinderbalken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#10481.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Goossens, Miek; Braeken, Jo: Poort naar Zilversmidgang en Zilversmidspand [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298210 (geraadpleegd op )


Poort naar Zilversmidgang en Ziversmidspand ()

Vlakke rondboogpoort van bepleisterde en beschilderde natuursteen uit de tweede helft van de 16de eeuw. Geeft toegang tot een gedeeltelijk overwelfde gang, de "Zilversmidgang". Deze gang vormde vroeger een verbinding tussen de Koepoortstraat en de Hofstraat, huis "Den Rhijn", (Oude Beurs). Genaamd naar het lokaal van de Zilversmeden, waarheen hij leidde. Dit "Zilversmidspand" werd in 1595 verkocht aan een wijnhandelaar. Van 1797 tot 1770 was het gebouw in het bezit van de zilversmeden. Tijdens de Franse bezetting was het de zetel van het comité dat het opgeëiste goud- en zilverwerk uit de kerken in ontvangst nam. Van 1798 tot 1897 vonden de zwartzusters, wier klooster gesloten was, hier een onderkomen. Heden opslagplaats.

In zijn huidige toestand is de "Zilversmidgang" een lichtjes versmallende, doodlopende gang, vooraan overwelfd met een tongewelf (tweede helft van de 16de eeuw).

Links, achter een afsluitmuur, het "Zilversmidspand", ook "Bruiloftskamer" van het voornoemde ambacht genoemd. Bak- en zandsteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak tussen twee trapgevels: in traditionele stijl uit de tweede helft van de 16de eeuw. Oostgevel, trapgevel, gerestaureerd in de twintiger jaren van 20ste eeuw: boven de ingang een recent Mariabeeld in nis. Zeer verweerde zijgevel met gedeeltelijk gedichte kruiskozijnen en twee getrapte dakkapellen. Inwendige constructie met behouden zware moer- en kinderbalken. Gebouw sluit aan bij achterhuis van Oude Beurs nummer 27.


Bron: GOOSSENS M. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A., STEYAERT R., ILLEGEMS P. & DE BARSÉE L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3na, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Goossens, Miek: Poort naar Zilversmidgang en Zilversmidspand [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4309 (geraadpleegd op )