erfgoedobject

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael

bouwkundig element
ID
43106
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43106

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige cisterciënzerinnenabdij "Maegdendael". Gesticht in 1219; tijdens haar bloeiperiode omvatte ze een kerk, een gasten- en vreemdelingenkwartier, een ruim abdissenkwartier, kloostergebouwen en aanhorigheden, waaronder een brouwerij bij de Gete. In 1755 werd reeds een groot deel der gebouwen verwoest doch ten dele heropgebouwd.

Na de opheffing der kloosterorden, kwam de abdij in de handen van particulieren; in 1840 werd het ensemble zwaar geteisterd door brand en een dertigtal jaren later werden de overblijfselen vernield of omgebouwd tot aanhorigheden voor de huidige hoeve. De bewaarde elementen dateren uit de 17de en meestal 18de eeuw.

Overwelfd portaal met een grote deur, bekroond met een heden onleesbaar opschrift en verheven beeldwerk met voorstelling van Sint-Bernardus en de Heilige Maagd; ernaast kleine rondboogdeur voor voetgangers (jaartal 1661 op de sluitsteen); twee smalle kruisvensters behouden in de achtergevel.

Binnenplaats omsloten met hoevegebouwen uit verscheidene perioden en met een recent woonhuis. In het verlengde van het portaal de paarden- en zwijnenstallen met kleine rondboogdeuren: jaartal "1660" boven een dezer deuren.

Ertegenover, grote schuur van 1721: baksteenbouw met zandstenen rasters versierd; rondboogdeuren en rechthoekige vensters oorspronkelijk voorzien van kruiskozijnen; fraai uitgesneden daklijstbalkjes in de vorm van dierenhoofden.

Verscheidene andere gedateerde elementen: "1643" (gesinterde baksteen) op de omheiningsmuur; 1655 op een ingemetselde steen in het meer recente gedeelte van de muur; nogmaals 1655 en 1714 op gevelstenen die in de puntgevel van de nieuwe schuur werden ingemetseld.

Wijzigingen: enkele rondboogdeuren en vensters van de schuur; bijbouwen en de achtergevel van het portaal werden herbouwd met arduin; twee grote deuren in de schuur; gedeeltelijke verwoesting van het gebouw naast het portaal; nieuwe bijbouwen, sluiten de rechterkant van de binnenplaats af; loods en schuur werden onlangs gebouwd, ietwat vooruitspringend tegenover de rechtergevel van de oude schuur.


Bron: GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs: Genicot, Luc; Van Aerschot, Suzanne; de Crombrugghe, Anne; Sansen, Hadewych; Vanhove, Jacqueline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43106 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.