Lakenhalle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Zoutleeuw
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 11, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zoutleeuw (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Zoutleeuw (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Zoutleeuw (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hal van Zoutleeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Lakenhalle

Deze bescherming is geldig sinds 16-09-1993.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1973.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Zoutleeuw

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden Rijkswacht. Hal opgetrokken nadat hertog Jan III hiertoe de toelating verstrekt had, na zijn bezoek aan de stad circa 1316. Beurtelings gebruikt als broodhuis (1359), schepenhuis (1361), laken- en vleeshal (respectievelijk 1368 en 1374) en tenslotte als gildekamer.

In zijn huidige vorm ruim gotisch langsgebouw met twee verdiepingen, steil zadeldak en zijtrapgevel uit het tweede kwart van de 14de eeuw. Bak- en zandsteenbouw met plint van kwartsiet; horizontale geledingen gemarkeerd door een geprofileerde puilijst en een kordonband boven de ramen der tweede verdieping; speklagen en kruisvensters. Vier gevelstenen, met sporen van de schilden van Brabant, van Zoutleeuw en twee plaatselijke gilden. Gerestaureerd tijdens de 19de eeuw (dakvenster en -kapellen, dekplaten van de zijtrapgevel).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Zoutleeuw

3 Sluizenweg, Achter de Kapel, Beekstraat, Begijnhofstraat, Bethaniastraat, Bogaerdenstraat, Dr. R. Lowetstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.