Burgerhuis Spiegelhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hellespiegel
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Zoutleeuw
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 23, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zoutleeuw (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Zoutleeuw (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Zoutleeuw (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Hellespiegel of Spiegelhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis Spiegelhuis

Deze bescherming is geldig sinds 19-02-1951.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1973.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Parochiekerk Sint-Leonardus: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Zoutleeuw

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen gedateerd 157(1?), (muurankers in geveltop). Merkwaardig renaissancegebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen. Volutengevel met twee verdiepingen voorzien van kruisvensters; bekroning verrijkt met ionische pilasters op klassiek getinte voetstukken, geprofileerde gordellijsten, fraaie volutes verlevendigd met dier- en loofwerkmotieven (verminkte koppen).

Hoge sokkel van natuursteen gemarkeerd door een kwarthollijst. Hoeknis met heiligenbeeld onder een uitgewerkt baldakijntje.

Wijzigingen: een paar dichtgemetselde ramen (zie ontlastingsbogen) en ook nieuw uitgebroken (gevel van de Bogaardenstraat); recente restauratie.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Zoutleeuw

3 Sluizenweg, Achter de Kapel, Beekstraat, Begijnhofstraat, Bethaniastraat, Bogaerdenstraat, Dr. R. Lowetstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.