Burgerhuis in overgangsstijl Lodewijk XV-Lodewijk XVI

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Leguit
Locatie Leguit 27, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis in overgangsstijl Lodewijk XV-Lodewijk XVI gedateerd 1771, met een traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw. Andre Goezu-Dioos liet het pand restaureren naar een ontwerp door de architect Ludo Van Looy uit 1977, vergund in 1978 en uitgevoerd in 1980. Uitgebreid met een aangepaste nieuwbouw op het links aanpalende perceel, werd het complex opgedeeld in meerdere wooneenheden.

Rijwoning met enkelhuisopstand van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, leien). Bij de laat-18de-eewse voorbouw sluit een traditioneel diephuis aan van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel maakt overvloedig gebruik van blauwe hardsteen voor de pui, de vensteromlijsting, kozijnen en lekdrempels van de bovenverdiepingen. Regelmatig van opzet, legt de compositie de klemtoon op de als frontispice uitgewerkte linker travee. Deze wordt gemarkeerd door de spiegelboogdeur met bovenlicht, gevat in een geprofileerd, kwarthol beloop met neuten, voluten in de zwikken, en een gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. Het getoogde middenkalf is versierd met een rolwerksleutel en schelpornamenten; een sierlijke, ijzeren waaier met radiaal patroon vult het bovenlicht. Bij het portaal sluit een spiegelboogvenster aan in een gelijkaardige omlijsting met neuten, oren, druipsteen op de borstwering, loofwerk in de zwikken en een voluutsleutel; het rechthoekige venster met druipsteen op de borstwering van de topgeleding, wordt bekroond door een jaarsteen met het inschrift: “MDCCLXXI”. De overige traveeën zijn opgebouwd uit verkleinende registers van rechthoekige vensters in een vlakke omlijsting met geprofileerde dagkanten, doorgetrokken, geprofileerde lekdrempels en vlakke panelen op de borstweringen; plint met getoogde keldermonden. Een gelede architraaf en een gekorniste houten kroonlijst met tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Achtergevel: trapgevel van acht treden met topstuk in bak- en zandsteenbouw, de tweeledige top geopend door een drielicht.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#59769.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Leguit

Leguit (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.