erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID: 43291   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43291

Juridische gevolgen

Beschrijving

Mooie gotische kerk, ingeplant op de heuvel met ommuurd kerkhof, ter vervanging van een éénbeukig romaans gebouw waarvan nog enkele sporen behouden zijn: kleine muuropeningen in de westgevel, onderbouw van de noordelijke koormuur en kern van de triomfboog(?).

Twee traveeën diep koor uit midden 13de eeuw dat uitloopt op een polygonale apsis, afgetekend door vijf zijden van een achthoek; kruisribgewelven met fraai gebeeldhouwde sluitstenen en ribben rustend op met maskerkoppen versierde kraagstenen. Vensters vergroot in de 15de eeuw. Aan de noordzijde, dichtgemetselde rondboogdeur met monoliettimpaan. De kruising eveneens aangevat midden 13de eeuw, is gemarkeerd door een toren waarvan de benedenverdieping afgesloten werd bij het optrekken der kruisarmen (circa 1300) en de hoogste geleding bijgebouwd werd tijdens de 15de eeuw. Beuken, opgetrokken einde 13de of begin 14de eeuw. Oorspronkelijk, donker schip van drie traveeën geritmeerd door zuilen, die weliswaar lichter doch duidelijk verwant zijn aan de zware kruisingspijlers. De bak- en zandstenen gewelven uit de 15de eeuw, die in de plaats van het originele gewelf met houten bebording kwamen, werden tijdens de 18de eeuw vervangen door de huidige, lagere overkluizing.

Kruisarmen verbouwd in de 15de eeuw; invloed van de Brabantse gotische stijl voornamelijk in de tot op de vloer doorlopende ribben.

Tegelijk werd de toren verder opgetrokken en de vensters gewijzigd (noordzijde). Toegemetselde deur in het midden van de noordzijbeuk. Daar tegenover in de zuidzijbeuk werd circa 1400 een portaal bijgebouwd (heden doopkapel): nissen met baldakijntjes en met hogers afgezette wimbergen voorzien van een Heilige Drievuldigheidbeeldengroep onder een driepasboog. De voorgevel werd pas veel later van een ingang voorzien (jaartal 1817 op de makelaar) en is bovenaan blijkbaar onvoltooid gebleven; vergroting van de vensters zoals deze der zijbeuken na de brand en de restauratie van 1734.

Neogotische sacristie (na 1835). Restauratie in 1934 (voornamelijk sommige vensteropeningen).

Mobilair. Schilderij van de Rubensiaanse school (zuiddwarsarm); grafsteen van A. van Houten (+ 1546) (noordkruisarm, buitenzijde); grafzerken van de priesters C. van Thilt (+ 1619) en J. Hamnaert (+ 1623) in de zuidtranseptarm. Wijwatervaten van 1621; zonnewijzer met moeilijk leesbaar chronogram (zuidgevel 1764).


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs : Genicot, Luc, Van Aerschot, Suzanne, de Crombrugghe, Anne, Sansen, Hadewych, Vanhove, Jacqueline
Datum  : 1971


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43291 (Geraadpleegd op 21-05-2019)