Herberg In de grote zaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Huldenberg
Deelgemeente Neerijse
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 36, Huldenberg (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Huldenberg (actualisaties: 01-01-1970 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Huldenberg (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Huldenberg (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herberg In de grote zaal

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-2003.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Neerijse

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Een goed bewaard voorbeeld van een eind 18de-, begin 19de-eeuws pand is de tegenover het kerkkoor ingeplante voormalige herberg 'In de grote zaal', op oude foto’s voorgesteld met witgekalkte voorgevel.

Het pand is opgevat als een drie traveeën breed en twee bouwlagen hoog dubbelhuis (baksteen met verwerking van witte natuursteen voor omlijstingen en steigergaten), afgedekt met een rood pannen zadeldak gevat tussen met aandaken, muurvlechtingen en schouderstukken afgewerkte zijgevels. Een klein perron met links en rechts een trap verleent toegang tot de verhoogde begane grond. De symmetrische voorgevel met gecementeerde en bruin geschilderde plint wordt geleed door rechthoekige vensters in een vlakke natuurstenen omlijsting met licht vooruitspringende onderdorpel op neuten Een rechthoekige deur met vlakke stijlen en geprofileerde, entablementvormende druiplijst en erboven een met leien en pannen beklede dakkapel (laadvenster) markeren de middentravee.
De deels vrijstaande linkerzijgevel is bovenaan opengewerkt met twee rechthoekige zoldervensters.
De achtergevel gaat op het gelijkvloers schuil achter bijgebouwen terwijl de verdieping is opengewerkt met twee rechthoekige vensters in plattebandomlijsting.
Het interieur kon niet worden bezocht.

  • DE COSTER L. 1974: De Sint-Pieter-en-Pauwelkerk te Neerijse in Brabant, 49-50.
  • DELMELLE J. 1957: Neerijse et son église in Brabant Tourisme, 1-2.
  • JANSSENS R. 1981: Eugène Gife 1819-1890. Provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst (onuitgegeven licentiaatverhandeling Gent).
  • DE KEMPENEER J. 1967: De oude pastorie van Neerijse in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, 40 – 46.
  • LEMAIRE R. 1906: Les origines du style gothique en Brabant. 1.1. L’Architecture romane, Brussel-Parijs, 141-143.
  • LEURS C. 1922: Les origines du style gothique en Brabant. 1.2. L’Architecture romane dans l’ancien duché, Brussel, 12-13.
  • STIJNEN H. (1998): De onvoltooid verleden tijd, (Kortrijk), 142-143.

Bron: Beschermingsdossier DB002194, Herberg In de grote zaal (digitaal dossier).

Auteurs: Paesmans, Greta

Datum tekst: 2002

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Neerijse

Beekstraat, Dorpsstraat, Lindenhoflaan (Huldenberg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.