Hoeve Celongaet met bakhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hoeve Withof
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Huldenberg
Deelgemeente Neerijse
Straat Wolfshaegen
Locatie Wolfshaegen 128, Huldenberg (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Huldenberg (actualisaties: 01-01-1970 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Huldenberg (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Huldenberg (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Celongaet met bakhuis

Deze bescherming is geldig sinds 13-09-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Withof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Omgeving van de hoeven Hinnemeure en Celongaet

Deze bescherming is geldig sinds 13-09-1996.

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve genaamd "Withof" uit de 17de-18de eeuw. Rechthoekige plaats omsloten door de gedeeltelijk afzonderlijk staande gebouwen en een fraai met schilddak bekroond poorttorentje. Traditioneel boerenhuis met één verdieping en zadeldak; zijgevels voorzien van muurvlechtingen en schouderstukken; oorspronkelijke baksteenfries van muizentand; overigens gewijzigde deur- en vensterindeling. In de blijkbaar tot dezelfde bouwperiode horende stallingen zijn een rechthoekig venstertje met geprofileerde omlijsting en een zandstenen rondboogdeur met imposten en sluitsteen bewaard gebleven. Grote schuur, voorheen voorzien van een steil zadeldak dat later gewijzigd werd; drie oculi in de van muurvlechtingen voorziene topgevel. Interessant ensemble in het landschap.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Aanvullende informatie

Alhoewel tijdens de laatste decennia een groot gedeelte van het beemdenlandschap met bomen werd beplant en de historische, functionele band tussen de hoeve en het achterliggende broekgebied verloren ging, wordt deze band nog zeer sterk gesuggereerd door de visuele ongereptheid van het gebied. Er mag gesteld worden dat dit nog steeds een waardevolle en onontbeerlijke achtergrond vormt, uniek voor de Dijlevallei. De afwisseling van bouw- en cultuurgrasland, natte ruigten, rietvelden, oude knotbomen, aanplantingen van Canadapopulieren en eiken, soms met essenhakhout, vormt een geheel dat ongetwijfeld niet alleen een hoge natuurwaarde heeft maar ook visueel zeer aantrekkelijk is.

  • PAESMANS 1995: De omgeving van de hoeven Hinnemeure en Celongaet met achterliggend broekgebied. Beschermingsdossier DB002014.

Elsen, Liedewij (25-04-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Neerijse

Neerijse (Huldenberg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.