erfgoedobject

Hoeve Celongaet met bakhuis

bouwkundig element
ID
43314
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43314

Juridische gevolgen

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve genaamd "Withof" uit de 17de-18de eeuw. Rechthoekige plaats omsloten door de gedeeltelijk afzonderlijk staande gebouwen en een fraai met schilddak bekroond poorttorentje. Traditioneel boerenhuis met één verdieping en zadeldak; zijgevels voorzien van muurvlechtingen en schouderstukken; oorspronkelijke baksteenfries van muizentand; overigens gewijzigde deur- en vensterindeling. In de blijkbaar tot dezelfde bouwperiode horende stallingen zijn een rechthoekig venstertje met geprofileerde omlijsting en een zandstenen rondboogdeur met imposten en sluitsteen bewaard gebleven. Grote schuur, voorheen voorzien van een steil zadeldak dat later gewijzigd werd; drie oculi in de van muurvlechtingen voorziene topgevel. Interessant ensemble in het landschap.


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :

Aanvullende informatie

Alhoewel tijdens de laatste decennia een groot gedeelte van het beemdenlandschap met bomen werd beplant en de historische, functionele band tussen de hoeve en het achterliggende broekgebied verloren ging, wordt deze band nog zeer sterk gesuggereerd door de visuele ongereptheid van het gebied. Er mag gesteld worden dat dit nog steeds een waardevolle en onontbeerlijke achtergrond vormt, uniek voor de Dijlevallei. De afwisseling van bouw- en cultuurgrasland, natte ruigten, rietvelden, oude knotbomen, aanplantingen van Canadapopulieren en eiken, soms met essenhakhout, vormt een geheel dat ongetwijfeld niet alleen een hoge natuurwaarde heeft maar ook visueel zeer aantrekkelijk is.

  • PAESMANS 1995: De omgeving van de hoeven Hinnemeure en Celongaet met achterliggend broekgebied. Beschermingsdossier DB002014.
Auteurs : Elsen, Liedewij
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Celongaet met bakhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43314 (Geraadpleegd op )