Kapel van de Verlosser

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kapel van de Zaligmaker
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kortenaken
Deelgemeente Ransberg
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Kortenaken (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kortenaken (actualisaties: 15-05-2006 - 15-05-2006).
  • Adrescontrole Kortenaken (adrescontroles: 16-06-2007 - 16-06-2007).
  • Inventarisatie Kortenaken (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapel van de Verlosser

Deze bescherming is geldig sinds 20-06-1947.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van de Zaligmaker of kapel van de Verlosser

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Witte paardenkastanjes en winterlinde

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-2013.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het betreft een kleine barokke constructie op een octogonale plattegrond, opgetrokken uit bak- en zandsteen en afgedekt met een gebogen piramidale bedaking uitlopend op een kleine peerspits.

Aan de buitenzijde zit een gevelsteen met blazoen en jaartallen 1692-1699, die refereert aan de bouwcampagne in opdracht van de heer van Neerlinter en zijn vrouw. De gevelsteen bevindt zich links van de geblokte korfboogvormige deuromlijsting onder druiplijst en bevat volgend opschrift: "Dese capelle hebben laten maeken H.J.F. De Trips VB ende Anne-Marie Hoen de Cartels ende Philippine de Spies de Bullesheim, Baronnes van Eys, vrye H. ende vrouwen tot Neerlinter, annis 1692 ende 1699".

Op deze plaats was sinds 1653 een grote volksdevotie ontstaan voor een kruisbeeld, dat oorspronkelijk tegen een eik hing. Op 28 november 1722 kende paus Innocentius XIII een volle aflaat toe aan de gelovigen die de kapel bezochten op een vrijdag tijdens de vasten. De site gevormd door de kapel en de omgevende bomen is ingericht als ontmoetingsplaats en had dan ook een belangrijke religieuze betekenis.

Meubilair: het schilderij van de Calvarie verkeert in slechte toestand; verder zijn er enkele beelden, onder meer een gepolychromeerd beeld van Christus Salvator Mundi (Verlosser) en een houten altaar met een met putti verfraaid houten, barok antependium.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DB000274, Houtig erfgoed Vlaams-Brabant fase A.2, 2011.
  • BETS P.V. 1868: Geschiedenis der gemeente Neerlinter naar wettige en meestal onuitgegeven stukken, Brabantse Geschiedkundige Dokumenten, s.l., 97-97.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ransberg

Ransberg (Kortenaken)

is gerelateerd aan Twee witte paardenkastanjes en een winterlinde bij kapel van de Verlosser Zaligmaker

Dorpsstraat, Dorpsstraat, Kapelstraat, Kapelstraat (Kortenaken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.