erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Antonius met kerkhof

bouwkundig element
ID
43369
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43369

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kerk opgetrokken uit zandsteen; de plattegrond ontplooit een westtoren, drie beuken van drie traveeën, een uitspringend transept en een lang, op een driezijdige apsis uitlopend koor.

Vierkante gotische toren met drie verdiepingen uit de tweede helft van de 13de eeuw; begane grond overkluisd met zware kruisribgewelven die op ruw bewerkte kraagstenen steunen; spitsboog naar de beuk toe; bovenverdieping vroeger misschien voorzien van een tribune (huidige in neostijl); klokkenverdieping met versierde galmgaten in de oost- en zuidgevels; rechthoekige deels vernieuwde muuropeningen in de andere zijden; oculus uit de 18de eeuw en neogotisch portaal aan de zuidkant.

Beuk en transept uit dezelfde periode, overdekt met een steile bedaking in laatgotische stijl (16de eeuw); bakstenen overkluizing in de kruisarmen doch houten spitstongewelf in de beuk; lichte hoeksteunberen tegen de van schouderstukken voorziene puntgevels der transeptarmen; arcade en noordoostelijke halfzuil zijn misschien ouder en opgetrokken samen met het koor.

Westelijk koortravee overkluisd met spitstongewelf (einde 15de eeuw); afgesloten en blinde oostpartij in minder geëvolueerde gotische stijl (13de of 14de eeuw), gedeeltelijk herbouwd van ijzerzandsteen in groot en regelmatig verband; nieuw venster in het noorden; het jaartal 1731 op de koorsluiting wijst vermoedelijk op een restauratie.

Mobilair. In de kruisarmen, schilderijen van Verhaghen (einde 18de eeuw); romaanse doopvont versierd met vier hoofden (12de eeuw) en gotisch wijwatervat (16de eeuw).


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Antonius met kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43369 (Geraadpleegd op )