Kasteeldomein Hof ter Bruggen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kortenberg
Deelgemeente Erps-Kwerps
Straat Oudebaan
Locatie Oudebaan 43, 43A-B, Kortenberg (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kortenberg (actualisaties: 16-10-2006 - 16-10-2006).
  • Adrescontrole Kortenberg (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Inventarisatie Kortenberg (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel Hof ter Bruggen en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1993.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteeldomein Hof ter Bruggen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kasteel Hof ter Bruggen
gelegen te Oudebaan 43, Oudebaan 43A (Kortenberg)

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1993.

Beschrijving

Het kasteel Hof ter Brugge is een uit de 17de eeuw daterende waterburcht. Het U-vormige complex was oorspronkelijk volledig met een gracht omringd, maar die werd in de 19de eeuw grotendeels gedempt.

Historiek

In oorsprong een middeleeuwse nederzetting die reeds vermeld wordt in de 12de eeuw, opgericht op een strategische plaats bij de overgang van de Oude Baan, een Romeinse heirbaan over de Wiesbeek. De naam ter Brugge verwijst naar de brug, die als overgang dienst deed. Vanaf 1505 tot 1842 was het kasteel de eigendom van de adellijke familie de Plaines, verbonden met Mechelen en Edingen. Van 1517 tot 1694 voerden ze de titel van heer van Quarebbe.

Het huidige kasteel gaat terug tot de 17de eeuw. Joanna de Plaines bewoonde toen het Hof ter Brugge. De wapenschilden de Plaines en Rombouts werden aangebracht boven de ingangspoort van Ter Brugge. De laatste afstammeling Rutger-Théodore de Plaines kreeg van koning Willem I de titel van burggraaf. Hij liet zijn erfenis na aan verre neven, de baronnen Snoy. Baron Philippe Snoy was burgemeester van Erps-Kwerps van 1845 tot 1854 en zijn broer baron Emile Snoy was dat van 1854 tot 1867. Het Hof ter Brugge is beter bekend als het 'rattenkasteel' uit een Nero-album van Marc Sleen.

Beschrijving

Omgracht domein met voorheen volledig afgesloten binnenhof.

De poorttoren met duiventil uit de 18de eeuw in een stijl die verwant is met het Franse classicisme met afwisselend gebruik van bak- en zandsteen. Boven de inrijpoort is het alliantiewapen zichtbaar van de familie de Plaines – Rombouts. Op de rondboog van het poortgebouw langs de binnenzijde vinden we het jaartal 1643 en de tekst ‘Château de Ter Brugge’.

De aanpalende vleugel (dienstruimten/conciërgewoning) is opgetrokken in zandsteen en door middel van muurankers gedateerd 1640.

Rechts ligt het kasteel waarvan de kern uit de 17de eeuw dateert. Een traditionele zandstenen trapgevel heeft kruisvensters, een van 1648 daterend rondboogdeurtje in de langsgevel en een uitbreiding circa 1750 in Louis XV-stijl.

De westvleugel is afgebroken.

Tegenover het eigenlijke kasteel bevindt zich het wagenhuis met de uitgewerkte arcade bestaande uit korfboogvormige poortopeningen met geblokte natuurstenen omlijsting (18de eeuw).

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000050, Hof ter Bruggen en DG: Hof ter Bruggen en kapel met onmiddellijke omgeving, Inhoudelijke beschrijving en evaluatie met het oog op verbetering en aanpassing aan huidige comforteisen, 12/08/2009.
  • GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Bron: -

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Erps-Kwerps

Erps-Kwerps (Kortenberg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.